Gender: Sociální zabezpečení

 

Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. V rámci důchodového pojištění se poskytují s účinností od 1. 1. 1996 (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské a vdovecké, sirotčí. Důchody manželek, důchody za výsluhu let, sociální důchody a důchody přiznané před 1. 1. 1957 jsou podle tohoto zákona vypláceny buď jako důchody invalidní nebo starobní.

Pro potřeby státní statistiky jsou využívány výstupy z informačních systémů České správy sociálního zabezpečení (dávky nemocenského pojištění, vyplácené důchody, dávky důchodového pojištění, průměrná měsíční výše nově přiznaných důchodů, průměrná výše důchodu - nejsou zahrnuty údaje týkající se Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR).


Ženy převládají mezi osobami pobírajícími vdovský, vdovecký a starobní důchod, muži zas mezi invalidními důchodci. Invalidní důchody do výše 6 000 korun pobírají častěji ženy, než muži. S rotoucí výší invalidního důchodu narůstá podíl mužů.