Gender: Vzdělávání - metodika

 

Převážná většina údajů v této kapitole byla převzata ze zdrojů rezortního pracoviště státní statistické služby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Počet dětí, žáků a studentů mateřských až vyšších odborných škol je ve Statistické ročence školství vedený za školní rok. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. V případě dětí a žáků mateřských, základních a středních škol a žáků konzervatoří je vykazován podle stavu k 30. září, počty studentů vyšších odborných škol jsou pak vedené dle stavu k 31. říjnu.

Počet absolventů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol a počet žáků, kteří přešli ze základní na střední školu nebo ukončili povinnou školní docházku, je souhrnem za uvedený školní rok.

Data ze systému Sdružených informací matrik studentů (SIMS), prezentovaná jako údaje za kalendářní rok, jsou v případě počtu studentů podle stavu k 31. prosinci daného roku; údaje o poprvé zapsaných studentech a absolventech jsou souhrnem za kalendářní rok.