Gender: Demografie

 

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu (zhruba v desetiletých intervalech) a z navazujících údajů o pohybu obyvatelstva a jejich bilancí. Tyto údaje vyplývají ze zpracování statistických hlášení o sňatcích, rozvodech, narozeních, úmrtích a případech stěhování, poskytovaných Informačním systémem evidence obyvatel (ISEO). Ve všech stavových ukazatelích od roku 2001 jsou promítnuty definitivní výsledky sčítání lidu 2001. Údaje o potratech poskytuje Českému statistickému úřadu Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Údaje o počtu cizinců s povolením k pobytu jsou převzaty od Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR a Odboru azylové a migrační politiky MV ČR.

 Do 29 let věku převládali v populaci ČR lidé, kteří ještě nevstoupili do manželství. Ve věkové kategorii 30-34 let byla již jen čtvrtina žen svobodných, v případě stejně starých mužů byl podíl svobodných téměř dvojnásobný.
V případě žen získavají nadpoloviční většinu vdané poprvé ve věku 29 let. Ženatí získávají nadpoloviční převahu až u mužů ve věku 35-39 let.
Nadpoloviční většina žen žije v manželství do 69 let věku. První věkovou kategorií, kdy podíl ženatých u mužů klesne pod 50 %, je věk 90-94 let.