Gender: Rozhodování

 

Kapitola obsahuje informace týkající se rozložení žen a mužů v zákonodárné, výkonné a soudní moci.
Dále pak o tomto rozložení v případě kandidujících a zvolených do PSP ČR, a to s ohledem na jejich politickou příslušnost.
(Úplné výsledky voleb v podrobných územních členěních jsou dostupné na stránkách ČSÚ.)Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 se stranou s nejvyšším podílem žen mezi kandidujícími stala SPD s 28,4 %.

Nejnižší podíl žen mezi kandidujícími zaznamenal v roce 2021 subjekt Spolu (22,7 % žen).