Gender: Rozhodování

 

Kapitola obsahuje informace týkající se rozložení žen a mužů v zákonodárné, výkonné a soudní moci.
Dále pak o tomto rozložení v případě kandidujících a zvolených do PSP ČR, a to s ohledem na jejich politickou příslušnost.
(Úplné výsledky voleb v podrobných územních členěních jsou dostupné na stránkách ČSÚ.)



KSČM se ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 stala stranou s nejvyšším podílem žen, a to jak mezi kandidujícími tak mezi zvolenými. Nejnižší podíl žen mezi kandidujícími i zvolenými zaznamenaly obě nejsilnější strany – ODS a ČSSD.