Gender: Zdraví

 

Veškeré údaje o pracovnících ve zdravotnictví a zdravotním stavu obyvatelstva zjišťuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) na základě rezortního statistického zjišťování a povinných hlášení ze zdravotnických zařízení.

 Na 100 000 mužů případá více hlášených případů TBC než na 100 000 žen, což je markantní hlavně ve věku 50 a více let.