Gender: Zdraví

 

Veškeré údaje o pracovnících ve zdravotnictví a zdravotním stavu obyvatelstva zjišťuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) na základě rezortního statistického zjišťování a povinných hlášení ze zdravotnických zařízení.