Newsletter - 28/2019

 

12. července 2019
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.
 

Vydali jsme:

8. 7. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Průmysl - květen 2019
Průmyslová produkce v květnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,1 %.
8. 7.
Stavebnictví - květen 2019
Stavební produkce v květnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,8 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 17,2 %. Meziročně bylo zahájeno o 12,3 % bytů méně. Dokončeno bylo o 26,6 % bytů méně.
8. 7.
Porážky hospodářských zvířat - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Průmysl - měsíční data - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Index stavební produkce - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Stavební povolení - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Bytová výstavba - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Zahraniční obchod - květen 2019
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 24,4  mld.  Kč, který byl meziročně o  17,2  mld. Kč vyšší.
8. 7. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019 (revize 2)
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Stavební povolení - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Index stavební produkce - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 7. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7. Návštěvnost v hotelech - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7. Maloobchod - květen 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v květnu zvýšily reálně o 2,7 %, stejně jako bez očištění. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,0 %.  
9. 7.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7. Služby - měsíční indexy tržeb - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7. Indexy tržeb v maloobchodě - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 7. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu proti květnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu zpomalil na 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v květnu.
11. 7.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 7. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2019
Ve 2. čtvrtletí 2019 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2019 o 0,7 %. Mezičtvrtletní vývoj spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2019 ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech bydlení, doprava, potraviny a nealkoholické nápoje. Protisměrně, tj. na snižování cenové hladiny, působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura.
11. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 7. Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2019
V květnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně se vývozní a dovozní ceny zvýšily shodně o 2,0 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %.
11. 7.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 7. Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví - 2004 - 2018
Datová sada obsahuje statistické údaje o počtech cizinců (bez azylantů, s pobytem přechodným, dlouhodobým, pobytem trvalým a dlouhodobým vízem) v ČR, a v členění podle pohlaví, pětiletých věkových skupin a státního občanství cizince.
12. 7. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - květen 2019
Datová sada obsahuje časovou řasu s indexy tržeb v odvětví dopravy, informačních a komunikačních činnostech, maloobchodu, ubytování a stravování a v odvětví služeb v ČR od roku 2000.
12. 7. Energetika - Energetická bilance ČR - 2017
Tabulky energetické bilance v metodice Eurostatu.
12. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 28. kalendářní týden 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
 

Připravujeme:

15. 7. Organizační statistika - 2. čtvrtletí 2019
15. 7. Vybrané finanční ukazatele v průmyslu - rok 2018
15. 7. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červen 2019
15. 7. Index průmyslové produkce - květen 2019
16. 7. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 1. čtvrtletí 2019
17. 7. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červen 2019
17. 7. Indexy cen zemědělských výrobců - červen 2019
17. 7. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červen 2019
17. 7. Indexy cen výrobců - červen 2019
17. 7. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červen 2019
17. 7. Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2019
19. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červenec 2019
19. 7. Indexy spotřebitelských cen - červen 2019
19. 7. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - květen 2019
 

Informace ze světa:

8. 7. Statistics Iceland: Po letech stagnace se naděje dožití opět zvyšuje
10. 7. Statitics Austria: Změny v životním prostředí
11. 7. Eurostat: Jaká bude věková struktura evropské populace v roce 2100?
 

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.
 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10