Ceny bytů

 

 • Tab. Indexy cen bytů
  05.04.2019 (kód: 014008-19)
 • Graf 1 Nabídkové ceny bytů (index, 2010 = 100)
  05.04.2019 (kód: 014008-19)
 • Graf 2 Nabídkové ceny bytů (index, předchozí období = 100)
  05.04.2019 (kód: 014008-19)
 • Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
 • Metodika
 • Tab. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
  29.03.2019 (kód: 014005-18)
 • Aktualizované soubory z publikace 014006-17 (Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2014 - 2016).
  Vzhledem ke zpoždění dat za rok 2017 ze strany MF a vzhledem k významně menšímu množství údajů než obvykle, vychází odhady indexů pro BY za rok 2017 za ČR, Prahu a ČR bez Prahy, pro RD za ČR, Prahu, Prahu-východ, západ a ČR bez Prahy a Prahy-východ, západ. Dále jsou zveřejněny indexy podle velikostních kategorií obcí a pásem opotřebení.

 • Tab. 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100)
 • Tab. 1-6a. Indexy cen rodinných domů (stejné období předchozího roku = 100)
 • Tab. 2-6. Indexy cen bytů (průměr 2010 = 100)
 • Tab. 2-6a. indexy cen bytů (stejné období předchozího roku = 100)
 • Graf 7-1. Indexy cen bytů (průměr 2010=100)