Ceny bytů

 

 • Tab. Indexy cen bytů
  05.01.2023 (kód: 014008-22)
 • Graf 1 Nabídkové ceny bytů (index, 2010 = 100)
  05.01.2023 (kód: 014008-22)
 • Graf 2 Nabídkové ceny bytů (index, předchozí období = 100)
  05.01.2023 (kód: 014008-22)
 • Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
  Od 1. 7. 2019 je publikace 014005-19 Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) přesunuta z časových řad na stránku Ceny nemovitostí - Publikace: https://www.czso.cz/csu/czso/ceny-nemovitosti.
 • Metodika
 • Tab. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
  29.03.2019 (kód: 014005-18)
 •  

  Aktualizované soubory z publikace 014006-18 (Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2015 - 2017)
 • Tab. 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100)
 • Tab. 1-6a. Indexy cen rodinných domů (stejné období předchozího roku = 100)
 • Tab. 2-6. Indexy cen bytů (průměr 2010 = 100)
 • Tab. 2-6a. indexy cen bytů (stejné období předchozího roku = 100)
 • Graf 7-1. Indexy cen bytů (průměr 2010=100)