Ceny bytů

 

 • Tab. Indexy cen bytů
  05.04.2018 (kód: 014008-18)
 • Graf 1 Nabídkové ceny bytů (index, 2010 = 100)
  05.04.2018 (kód: 014008-18)
 • Graf 2 Nabídkové ceny bytů (index, předchozí období = 100)
  05.04.2018 (kód: 014008-18)
 • Graf 3 Ceny bytů - ČR (index, 2010 = 100)
  05.04.2018 (kód: 014008-18)
 • Graf 4 Ceny bytů - Praha (index, 2010 = 100)
  05.04.2018 (kód: 014008-18)
 • Graf 5 Ceny bytů - ČR bez Prahy (index, 2010 = 100)
  05.04.2018 (kód: 014008-18)
 • Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
 • Metodika
 • Tab. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
  29.03.2018 (kód: 014005-17)
 • Aktualizované soubory z publikace 014006-16 (Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2013 - 2015).
  Vzhledem ke zpoždění dat za rok 2016 ze strany MF a vzhledem k významně menšímu množství údajů než obvykle, vychází odhady indexů pro BY a RD za rok 2016 pouze za ČR, Prahu a ČR bez Prahy.
 • Tab. 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100)
 • Tab. 1-6a. Indexy cen rodinných domů (stejné období předchozího roku = 100)
 • Tab. 2-6. Indexy cen bytů (průměr 2010 = 100)
 • Tab. 2-6a. indexy cen bytů (stejné období předchozího roku = 100)
 • Graf 7-1. Indexy cen bytů (průměr 2010=100)