Newsletter - 27/2023

 

7. července 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
3. 7. Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2023
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v prvním čtvrtletí roku 2023 v deficitu odpovídajícímu úrovni 5,9 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí stoupla meziročně o 1,7 p. b. na 44,5 % HDP.
3. 7. Výroba masa na jatkách - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. Pracovní místa v ČSÚ - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. Porážky hospodářských zvířat - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. Úřední deska ČSÚ - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. TRH PRÁCE (krajské srovnání) - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. Dluh sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. Finanční účty sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7. Registr ekonomických subjektů – otevřená data - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7. Odhady sklizní - červen 2023
Na základě prvních odhadů sklizní k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 955 tis. tun a řepky 1 223 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 615 tis. tun nižší (−8,1 %), naopak řepky se sklidí o 57 tis. tun více (+4,9 %).
4. 7. Osevní plochy zemědělských plodin - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7. Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7. Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Index stavební produkce - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Index průmyslové produkce - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2023
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 11,8 mld. Kč, což byl meziročně o 39,6 mld. Kč lepší výsledek.
7. 7. Stavební produkce a zakázky - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Stavební povolení a bytová výstavba - květen 2023
7. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 27. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Stavební povolení - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Průmysl - květen 2023
Průmyslová produkce v květnu meziročně reálně vzrostla o 1,4 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 4,4 %.
7. 7. Stavebnictví - květen 2023
Stavební produkce v květnu meziročně klesla o 2,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,4 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 16,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 34,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 3,1 % bytů více.
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Průmysl - měsíční data - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
10. 7. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 21. týden / květen 2023
10. 7. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 21. týden / květen 2023
10. 7. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - květen 2023
10. 7. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - duben 2023
10. 7. Indexy tržeb v maloobchodě - květen 2023
10. 7. Návštěvnost v hotelech - květen 2023
10. 7. Maloobchod - květen 2023
10. 7. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - květen 2023
13. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červen 2023
13. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 2. čtvrtletí 2023
13. 7. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - květen 2023
13. 7. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - květen 2023
13. 7. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - květen 2023
13. 7. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2023
13. 7. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červen 2023
13. 7. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2023
13. 7. Indexy spotřebitelských cen - červen 2023
14. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červen 2023
14. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 28. kalendářní týden 2023
14. 7. Indexy cen nemovitostí - 2016 - 2022
14. 7. Výroba vybraných výrobků v průmyslu: předběžné údaje v členění Eurostatu - rok 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 54 22
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82  Praha 10