Pracovní místa v ČSÚ

 

Kód: 990154-20
Název produktu: Pracovní místa v ČSÚ
Anotace: Datová sada obsahuje seznam nabízených pracovních míst v Českém statistickém úřadu, která jsou vyhlášena v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně postupu pro přihlášení do výběrového řízení a požadavků na konkrétní pozici.
Klíčová slova: Pracovní místa, volná místa, nabídka práce
Periodicita: Nepravidelná
Územní členění: Česká republika
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/62353418/82277289/990154-18dds.docx

https://www.czso.cz/documents/62353418/82277289/990154-18dds.pdf

https://www.czso.cz/documents/62353418/82277289/990154-18dds.htm

Typ produktu: Otevřená data
Verze: Česká
Rok: -
Datum vydání 02.01.2020, 03.02.2020, 02.03.2020, 01.04.2020, 04.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 03.08.2020, 01.09.2020, 01.10.2020, 02.11.2020, 01.12.2020