Úřední deska ČSÚ

 

Kontaktní údaje ČSÚ, Úřední hodiny, Informace zveřejňované podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Informace k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, Zásady posuzování žádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., Veřejné zakázky, Volná služební místa, Přehled přestupků na úseku státní správy spadajících do působnosti ČSÚ ve strojově zpracovatelném formátu, dle standardů otevřených dat.

Kód produktu: 990235-23

Kontakt: stepanka.zelenkova@czso.cz