Newsletter - 19/2021

 

7. května 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
3. 5. Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 5.
Pracovní místa v ČSÚ - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 5.
Porážky hospodářských zvířat - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 5.
Výroba masa na jatkách - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 5.
Velikostní skupiny obcí - 2001-2020
3. 5. Tisková zpráva:
Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
Od začátku sčítání obdržel Český statistický úřad 3,7 milionu elektronických sčítacích formulářů a 230 tisíc listinných. Sčítání 2021 končí 11. května, čas na splnění zákonné povinnosti se krátí.
4. 5.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2021
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2021 meziročně snížila o 82,4 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) vzrostl o 73,3 tis. a počet ekonomicky neaktivních se zvýšil o 7,4 tis.

4. 5.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 5.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 12. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 5.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 12. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 5.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - rok 2020 (definitivní údaje)
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 5. Tisková zpráva:
Do konce sčítání zbývá už jen týden. Do 11. května je třeba odeslat vyplněný elektronický nebo listinný formulář
Sčítání lidu, bytů a domů 2021, které skončí 11. května, má před sebou posledních 7 dní. Za 5 týdnů bylo zatím odevzdáno 3,8 milionu elektronických formulářů a 260 tisíc formulářů v listinné podobě. Dalších zhruba 800 tisíc roznesených papírových formulářů však zatím leží v domácnostech a čeká na odeslání.

5. 5.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 5. Tisková zpráva:
Život sčítacího formuláře v deseti krocích: od tisku až po skartaci
Od chvíle, kdy listinné sčítací formuláře opouštějí zdi tiskárny, je čeká dlouhá a náročná cesta, na jejímž konci stojí kompletní znehodnocení v podobě skartace. Se získanými daty se pracuje výhradně v digitální podobě a naprostá většina úkonů probíhá automatizovaně bez zásahu člověka. Pro správné zpracování je ale třeba dát si pozor na pravdivost a čitelnost uvedených údajů. 

6. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 5.
Maloobchod - březen 2021
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v březnu zvýšily reálně o 5,0 %, bez očištění o 6,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,6 %.
6. 5. Tisková zpráva:
Roznos listinných formulářů téměř končí, komisaři řeší v terénu poslední pochůzky
Tři týdny roznášeli sčítací komisaři do domácností listinné sčítací formuláře a jejich hromadné pochůzky v terénu již téměř končí. V tuto chvíli řeší poslední plánované pochůzky a případné reklamace, pokud se například někam v uvedeném termínu nestihli dostavit. Sčítací formuláře si je stále možné vyzvednout na kontaktním místě.

7. 5.
Průmysl - měsíční data - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 18. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Index stavební produkce - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Bytová výstavba - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Stavební povolení - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Zahraniční obchod se zbožím - březen 2021
Podle předběžných údajů dosáhlo saldo zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách v březnu 2021 přebytku 18,5 mld. Kč. V březnu předchozího roku skončila bilance vyrovnaná, tudíž i meziroční rozdíl činil 18,5 mld. Kč.
7. 5.
Zahraniční obchod se zbožím - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Index stavební produkce - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Průmysl - březen 2021
Průmyslová produkce v březnu reálně meziročně vzrostla o 14,9 %. Meziměsíčně byla vyšší o 3,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 23,0 %.
7. 5. Stavebnictví - březen 2021
Stavební produkce v březnu reálně meziročně klesla o 3,1 %. Meziměsíčně byla vyšší o 3,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 19,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 25,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 2,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 51,9 % bytů více.
7. 5.
Index průmyslové produkce - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Stavební povolení - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
10. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2021
10. 5. Služby - 1. čtvrtletí 2021
10. 5. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2021
10. 5. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2021
10. 5. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - březen 2021
10. 5. Návštěvnost v hotelech - březen 2021
10. 5. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - březen 2021
10. 5. Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2021 - doplnění
10. 5. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - březen 2021
10. 5. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - březen 2021
10. 5. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2021
10. 5. Soupis hospodářských zvířat - 2021
10. 5. Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2021
10. 5. Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2021
10. 5. Statistika sportu: základní ukazatele - 2019
11. 5. Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2021
11. 5. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2021
11. 5. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - březen 2021
11. 5. Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2021
11. 5. Indexy spotřebitelských cen - duben 2021
11. 5. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu - 1. čtvrtletí 2021
11. 5. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2021
11. 5. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - březen 2021
11. 5. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 13. kalendářní týden 2021
11. 5. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 13. kalendářní týden 2021
12. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2021
14. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 19. kalendářní týden 2021
14. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2021
14. 5. Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 14.5.2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10