Zahraniční obchod se službami

 

Zahraniční obchod se službami sleduje skutečný vývoz a dovoz služeb mezi českými a zahraničními subjekty, tj. mezi rezidenty a nerezidenty bez ohledu na to, ve které zemi je výsledný produkt dané služby realizován. Zdrojem dat je zejména čtvrtletní výběrové šetření prováděné výkazem ZO 1-04, které ve věcné a teritoriální struktuře splňuje požadavky stanovené Eurostatem. Údaje za mezinárodní obchod se službami jsou nedílnou součástí běžného účtu platební bilance, který publikuje Česká národní banka.

Metodika