Adresář vedoucích zaměstnanců ČSÚ

 

01 PŘEDSEDA ČSÚ

předseda Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
Životopis
tel.: 274052486
e-mail: predseda@czso.cz
11 Odbor - Kancelář předsedy
ředitel(ka) Egor Sidorov, Ph.D.
Životopis
tel.: 274052014
e-mail: egor.sidorov@czso.cz
1101 Oddělení sekretariát předsedy
vedoucí oddělení Mgr. Ludmila Málková tel.: 274052669
e-mail: ludmila.malkova@czso.cz
12 Odbor bezpečnosti a krizového řízení
ředitel(ka) Ing. Jaromír Makovec
Životopis
tel.: 274052739
e-mail: jaromir.makovec@czso.cz
1201 Oddělení krizového řízení, fyzické bezpečnosti a ochrany osob a majetku
vedoucí oddělení Bc. Jarmila Loužná tel.: 274052214
e-mail: jarmila.louzna@czso.cz
1202 Oddělení ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací
vedoucí oddělení Ing. Pavel Charvát tel.: 274054164
e-mail: pavel.charvat@czso.cz
1203 Oddělení spisové služby
vedoucí oddělení Mgr. Miloslava Gürthová tel.: 274052002
e-mail: miloslava.gurthova@czso.cz
13 Odbor personalistiky a mezd
ředitel(ka)

Mgr. Jana Nechvátalová
Životopis

tel.: 274052559
e-mail: jana.nechvatalova@czso.cz
1301 Oddělení personalistiky
vedoucí oddělení

Ing. Tomáš Botur

tel.: 274052003
e-mail: tomas.botur@czso.cz
1302 Oddělení PAM a mzdová účtárna
vedoucí oddělení Mgr. Irena Myslivečková tel.: 274052315
e-mail: irena.mysliveckova@czso.cz
1303 Oddělení vzdělávání a FKSP
vedoucí oddělení Mgr. Pavel Demuth tel.: 274054217
e-mail: pavel.demuth@czso.cz
14 Odbor legislativy a mezinárodní spolupráce
ředitel(ka) Mgr. Marcela Ernest Jindrová, B.A.
Životopis
tel.: 274052529
e-mail: marcela.ernest@czso.cz
1401 Oddělení plánování mezinárodní spolupráce
vedoucí oddělení Mgr. Lucie Polívková tel.: 274052652
e-mail: lucie.polivkova@czso.cz
1402 Oddělení evropské integrace
vedoucí oddělení Mgr. Denisa Benáčková Ječmenová
 
tel.: 274054006
e-mail: denisa.benackovajecmenova@czso.cz
1403 Oddělení legislativní
vedoucí oddělení JUDr. Gabriela Váchová tel.: 274054028
e-mail: gabriela.vachova@czso.cz
15 Odbor komunikace
ředitel(ka) Ing. Michal Novotný
Životopis
tel.: 274052475
e-mail: michal.novotny@czso.cz
1501 Oddělení CID
vedoucí oddělení Mgr. Ing. Jana Kučerová tel.: 274052672
e-mail: jana.kucerova@czso.cz
1502 Oddělení marketingu a PR
vedoucí oddělení
Mgr. Hynek Jordán
tel.: 274052162
e-mail: hynek.jordan@czso.cz

2 Sekce ekonomická a správní

 ředitel(ka) sekce JUDr. Veronika Zavoralová, MBA
Životopis

tel.: 274 052 025
e-mail: veronika.zavoralova@czso.cz

2001 Oddělení projektového řízení
vedoucí oddělení PhDr. Michal Greguška, Ph.D. tel.: 274054043
e-mail: michal.greguska@czso.cz
21 Odbor financování a rozpočtu
ředitel(ka) Ing. Jan Kožíšek
Životopis
tel.: 274052240
e-mail: jan.kozisek@czso.cz
2101 Oddělení rozpočtu
vedoucí oddělení Ing. Bc. Josef Jenčo tel.: 274054388
e-mail: josef.jenco@czso.cz
2102 Oddělení finanční účtárny
vedoucí oddělení Bc. Alena Perná tel.: 274054208
e-mail: alena.perna@czso.cz
2103 Oddělení evidence majetku
vedoucí oddělení Bc. Lucie Fischerová, DiS. tel.: 274054149
e-mail: lucie.fischerova@czso.cz
22 Odbor hospodářské správy, majetku a investic
ředitel(ka) Bc. Blanka Švorcová
Životopis
tel.: 274054222
e-mail: blanka.svorcova@czso.cz
2201 Oddělení provozně investiční
vedoucí oddělení Ing. Vít Kaňovský

tel.: 274052040
e-mail: vit.kanovsky@czso.cz

2202 Oddělení majetku a zásobování
vedoucí oddělení Bc. Luděk Horký tel.: 274052924
e-mail: ludek.horky@czso.cz
23 Odbor veřejných zakázek a právních služeb
ředitel(ka) Ing. Kateřina Škarková
Životopis
tel.: 274054362
e-mail: katerina.skarkova@czso.cz
2301 Oddělení veřejných zakázek
vedoucí oddělení Mgr. Kamil Vařeka tel.: 274052164
e-mail: kamil.vareka@czso.cz
2302 Oddělení právních služeb
vedoucí oddělení Mgr. Lucie Kvačková tel.: 274054022
e-mail: lucie.kvackova@czso.cz

02 MÍSTOPŘEDSEDA ČSÚ

místopředseda(dkyně) doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Životopis
tel.: 274054253
e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz
29 Odbor informačních služeb
ředitel(ka) Ing. Petra Kuncová
Životopis
tel.: 274053104
e-mail: petra.kuncova@czso.cz
2901 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Mgr. Helena Nebeská tel.: 274053115
e-mail: helena.nebeska@czso.cz
2902 Oddělení podpory uživatelů
vedoucí oddělení Mgr. Štěpánka Zelenková tel.: 274052430
e-mail: stepanka.zelenkova@czso.cz
2903 Oddělení internetu
vedoucí oddělení Mgr. Helena Koláčková tel.: 274052401
e-mail: helena.kolackova@czso.cz
2904 Oddělení výstupních databází
vedoucí oddělení Ing. Leona Tolarová
 
tel.: 731439247
e-mail: leona.tolarova@czso.cz

3 Sekce obecné metodiky a registrů

 ředitel(ka) sekce Ing. Pavla Trendová
Životopis
tel.: 274052599
e-mail: pavla.trendova@czso.cz
31 Odbor obecné metodiky
ředitel(ka) Ing. Petr Eliáš
Životopis
tel.: 274054142
e-mail: petr.elias@czso.cz
3101 Oddělení koordinace statistických zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Štěpán Jícha
 
tel.: 274052015
e-mail: stepan.jicha@czso.cz
3102 Oddělení klasifikací, číselníků a SMS
vedoucí oddělení Mgr. Pavla Končelíková tel.: 274052899
e-mail: pavla.koncelikova@czso.cz
32 Odbor statistických registrů
ředitel(ka) Ing. Michal Čigáš
Životopis
tel.: 274052545
e-mail: michal.cigas@czso.cz
3201 Oddělení rozvoje a metodiky registrů
vedoucí oddělení Ing. Ivana Jankovičová tel.: 274054203
e-mail: ivana.jankovicova@czso.cz
3202 Oddělení statistických územních jednotek
vedoucí oddělení Ing. Petr Klauda tel.: 466743462
e-mail: petr.klauda@czso.cz
3203 Oddělení zpracování registrů
vedoucí oddělení Ing. Marta Příhoda Ernstová tel.: 274052156
e-mail: marta.prihoda@czso.cz
33 Odbor metodiky realizace statistických zpracování
ředitel(ka) Ing. Pavel Skotnica
Životopis
tel.: 595131290
e-mail: pavel.skotnica@czso.cz
3301 Oddělení matematicko-statistických metod a statistické kvality
vedoucí oddělení Ing. Ondřej Vozár tel.: 274054179
e-mail: ondrej.vozar@czso.cz
3302 Oddělení integračního programování a centrálního zpracování
vedoucí oddělení Ing. Zdeňka Burešová tel.: 274052661
e-mail: zdenka.buresova@czso.cz
3303 Oddělení metodiky zpracování a datových zdrojů
vedoucí oddělení Mgr. Tamara Krynská tel.: 595131290
e-mail: tamara.krynska@czso.cz
3304 Oddělení statistických projektů a podpory integračního programování
vedoucí oddělení Mgr. Petra Beranová tel.: 274053121
e-mail: petra.beranova@czso.cz

4 Sekce makroekonomických statistik

 ředitel(ka) sekce Ing. Petr Musil, Ph.D.
Životopis
tel.: 274052308
e-mail: petr.musil@czso.cz
41 Odbor národních účtů
ředitel(ka) Ing. Vladimír Kermiet
Životopis
tel.: 274054247
e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
4101 Oddělení sektorových účtů
vedoucí oddělení Ing. Pavel Michl
 
tel.: 274052727
e-mail: pavel.michl@czso.cz
4102 Oddělení input-output tabulek
vedoucí oddělení Ing. Jaroslav Zbranek, Ph.D. tel.: 274054246
e-mail: jaroslav.zbranek@czso.cz
4103 Oddělení čtvrtletních odhadů
vedoucí oddělení Ing. Jan Benedikt tel.: 274052750
e-mail: jan.benedikt@czso.cz
42 Odbor vládních a finančních účtů
ředitel(ka) Ing. Helena Houžvičková
Životopis
tel.: 274054265
e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
4201 Oddělení vládních účtů
vedoucí oddělení Ing. Jaroslav Kahoun tel.: 274054232
e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
4202 Oddělení finančních účtů
vedoucí oddělení Ing. Jakub Vincenc
 
tel.: 274054363
e-mail: jakub.vincenc@czso.cz
4203 Oddělení netržní ekonomiky
vedoucí oddělení Mgr. Zdeněk Skalák tel.: 274052480
e-mail: zdenek.skalak@czso.cz
43 Odbor statistiky cen
ředitel(ka) RNDr. Jiří Mrázek
Životopis
tel.: 274052533
e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
4301 Oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb
vedoucí oddělení Ing. Jiří Šulc tel.: 274052148
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
4302 Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu
vedoucí oddělení Ing. Vladimír Klimeš tel.: 274054102
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
4303 Oddělení statistiky spotřebitelských cen
vedoucí oddělení Ing. Pavla Šedivá tel.: 274052138
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
44 Odbor statistiky zahraničního obchodu
ředitel(ka) Ing. Miluše Kavěnová
Životopis
tel.: 274054176
e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
4401 Oddělení obchodní bilance
vedoucí oddělení Ing. Stanislav Konvička
pověřen zastupování na místě vedoucího
 
tel.: 274054254
e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
4402 Oddělení datové podpory zahraničního obchodu
vedoucí oddělení Ing. Vladimír Cába
 
tel.: 274052873
e-mail: vladimir.caba@czso.cz

5 Sekce produkčních statistik

 ředitel(ka) sekce Ing. Jan Ernest
Životopis
tel.: 274054188
e-mail: jan.ernest@czso.cz
51 Odbor statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky
ředitel(ka) Ing. Radek Matějka
Životopis
tel.: 274052894
e-mail: radek.matejka@czso.cz
5101 Oddělení statistiky průmyslu
vedoucí oddělení Mgr. Veronika Doležalová tel.: 274054286
e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
5102 Oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
vedoucí oddělení Ing. Petra Cuřínová tel.: 274054199
e-mail: petra.curinova@czso.cz
5103 Oddělení statistiky energetiky
vedoucí oddělení Ing. Zbyněk Štech
 
tel.: 274052474
e-mail: zbynek.stech@czso.cz
5104 Oddělení statistiky zemědělství a lesnictví
vedoucí oddělení Ing. Renata Vodičková tel.: 274054292
e-mail: renata.vodickova@czso.cz
52 Odbor statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí
ředitel(ka) Ing. Pavel Vančura
Životopis
tel.: 274052096
e-mail: pavel.vancura@czso.cz
5201 Oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb
vedoucí oddělení Ing. Jana Gotvaldová tel.: 274052691
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
5202 Oddělení statistiky cestovního ruchu a služeb
vedoucí oddělení Mgr. Roman Mikula tel.: 274052384
e-mail: roman.mikula@czso.cz
5203 Oddělení statistiky datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí
vedoucí oddělení Ing. Tomáš Harák
 
tel.: 274052805
e-mail: tomas.harak@czso.cz
53 Odbor koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů
ředitel(ka) Ing. Juraj Lojka
Životopis
tel.: 274052680
e-mail: juraj.lojka@czso.cz
5301 Oddělení koordinace zpracování podnikových statistik
vedoucí oddělení Ing. Pavel Holub tel.: 274052618
e-mail: pavel.holub@czso.cz
5302 Oddělení metodiky podnikových statistik
vedoucí oddělení Ing. Martin Mastný tel.: 274052582
e-mail: martin.mastny@czso.cz
5303 Oddělení konjunkturálních průzkumů
vedoucí oddělení Ing. Jiří Obst tel.: 274054116
e-mail: jiri.obst@czso.cz

6 Sekce demografie a sociálních statistik

 ředitel(ka) sekce Ing., Mgr. Martin Zelený, Ph.D.
Životopis
tel.: 274052460
e-mail: martin.zeleny@czso.cz
61 Odbor statistiky obyvatelstva
ředitel(ka) Mgr. Robert Šanda
Životopis
tel.: 274052160
e-mail: robert.sanda@czso.cz
6101 Oddělení demografické statistiky
vedoucí oddělení Mgr. Terezie Štyglerová tel.: 274054063
e-mail: terezie.styglerova@czso.cz
6102 Oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání
vedoucí oddělení Mgr. Anna Podpierová tel.: 274052676
e-mail: anna.podpierova@czso.cz
6103 Oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání
vedoucí oddělení Mgr. Marie Radolfová tel.: 274054064
e-mail: marie.radolfova@czso.cz
62 Odbor šetření v domácnostech
ředitel(ka) Ing. Jiří Vopravil, Ph.D.
Životopis
tel.: 274052678
e-mail: jiri.vopravil@czso.cz
6201 Oddělení sociálních šetření
vedoucí oddělení Ing. Táňa Dvornáková tel.: 274054360
e-mail: tana.dvornakova@czso.cz
6202 Oddělení koordinace šetření v domácnostech
vedoucí oddělení Ing. Martin Bača tel.: 274052062
e-mail: martin.baca@czso.cz
63 Odbor statistik rozvoje společnosti
ředitel(ka) Ing. Martin Mana
Životopis
tel.: 274052369
e-mail: martin.mana@czso.cz
6301 Oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
vedoucí oddělení Mgr. Helena Chodounská
 
tel.: 274054384
e-mail: helena.chodounska@czso.cz
6302 Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
vedoucí oddělení Mgr. Eva Myšková Skarlandtová tel.: 274054389
e-mail: eva.skarlandtova@czso.cz
64 Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí
ředitel(ka) Mgr. Dalibor Holý
Životopis
tel.: 274052694
e-mail: dalibor.holy@czso.cz
6401 Oddělení statistiky práce
vedoucí oddělení Ing. Jitka Erhartová tel.: 274052116
e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
6402 Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
vedoucí oddělení Ing. Marta Petráňová
 
tel.: 274054357
e-mail: marta.petranova@czso.cz

9 Sekce IT

ředitel(ka) sekce Ing. Petr Böhm, Ph.D.
Životopis
tel.: 274053187
e-mail: petr.bohm@czso.cz
9001 Oddělení administrativní podpory IT
vedoucí oddělení Ing. Petr Čermák
 
tel.: 274052352
e-mail:  petr.cermak@czso.cz
9002 Oddělení aplikačního vývoje IT
vedoucí oddělení Ing. Libor Hřib
 
tel.:
e-mail: libor.hrib@czso.cz
91 Odbor provozu IT
ředitel(ka) Ing. Jiří Volek
Životopis
tel.: 274052944
e-mail: jiri.volek@czso.cz
9101 Oddělení provozu sítí, serverů a databází
vedoucí oddělení Ing. Radim Kubatko
 
tel.: 274052520
e-mail: radim.kubatko@czso.cz
9102 Oddělení provozu IT zařízení koncových uživatelů
vedoucí oddělení Ing. Jan Ivan
 
tel.: 274054001
e-mail: jan.ivan@czso.cz
9103 Oddělení ServiceDesk
vedoucí oddělení Ing. Petr Lebeda, MBA tel.: 274054200
e-mail: petr.lebeda@czso.cz
9104 Oddělení IT podpory pořizování dat a vstupního zpracování
vedoucí oddělení Mgr. Alena Zderčíková tel.: 542528183
e-mail: alena.zdercikova@czso.cz

03 1. MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ČSÚ

1. místopředsedkyně Ing. Eva Krumpová
Životopis
tel.: 274052173
e-mail: eva.krumpova@czso.cz
3001 Oddělení zpracování výsledků voleb
vedoucí oddělení Mgr. Jana Slavníková tel.: 274052099
e-mail: jana.slavnikova@czso.cz
3002 Oddělení koordinace datových vstupů
vedoucí oddělení Ing. Lucie Lukášová tel.: 274054377
e-mail: lucie.lukasova@czso.cz
71 Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze
ředitel(ka) Ing. Jiří Ročovský
Životopis
tel.: 274053173, mob.: 605589821
e-mail: jiri.rocovsky@czso.cz
7101 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Mgr. Jana Podhorská tel.: 274052673, mob.: 737280502
e-mail: jana.podhorska@czso.cz
7102 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Mgr. Kateřina Vichová, DiS. tel.: 274052084, mob.: 605204241
e-mail: katerina.vichova@czso.cz
7103 Oddělení zpracování demografie
vedoucí oddělení Bc. Dalibor Marek tel.: 274052105
e-mail: dalibor.marek@czso.cz
7104 Oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací
vedoucí oddělení Bc. Jitka Reslerová tel.: 274052810, mob.: 797874179
e-mail: jitka.reslerova@czso.cz
7105 Oddělení zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí
vedoucí oddělení Ing. Tomáš Dragoun tel.: 274054118
e-mail: tomas.dragoun@czso.cz
7106 Oddělení správy registrů
vedoucí oddělení Ing. Pavel Dvořák tel.: 274052022, mob.: 797874180
e-mail: p.dvorak@czso.cz
72 Krajská správa Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj
ředitel(ka) Ing. Monika Braunšveigová
Životopis
tel.: 274052664
e-mail: monika.braunsveigova@czso.cz
7201 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Ing. Mgr. Pavel Hájek tel.: 274052632
e-mail: pavel.hajek@czso.cz
7202 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Bc. Olga Kaprálková tel.: 274052816
e-mail: olga.kapralkova@czso.cz
73 Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích
ředitel(ka) Ing. Alena Bendová
Životopis
tel.: 386718660
e-mail: alena.bendova@czso.cz
7301 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí oddělení Ing. Irena Votrubová tel.: 386718450
e-mail: irena.votrubova@czso.cz
7302 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Viera Ziková tel.: 386718561
e-mail: viera.zikova@czso.cz
7303 Oddělení zpracování strukturální statistiky VTS
vedoucí oddělení Bc. Hana Völflová, DiS. tel.: 386718622
e-mail: hana.volflova@czso.cz
7304 Oddělení zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví
vedoucí oddělení Mgr. Pavlína Kubíková
 
tel.: 386718640
e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
7305 Oddělení zpracování konjunkturální statistiky a technologie zjišťování VTS
vedoucí oddělení Mgr. Michal Kolísek tel.: 386718611
e-mail: michal.kolisek@czso.cz
74 Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
ředitel(ka) Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.
Životopis
tel.: 377612279
e-mail: miloslav.chlad@czso.cz
7401 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí oddělení Ing. Lenka Křížová tel.: 377612252
e-mail: lenka.krizova@czso.cz
7402 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Vladislava Toušová tel.: 377612272
e-mail: vladislava.tousova@czso.cz
7403 Oddělení zpracování strukturální statistiky průmyslu a energetiky
vedoucí oddělení Ing. Pavel Tykvart tel.: 377612179
e-mail: pavel.tykvart@czso.cz
7404 Oddělení zpracování konjunkturální statistiky průmyslu a energetiky
vedoucí oddělení Mgr. Mária Hubená tel.: 377612184
e-mail: marie.hubena@czso.cz
7405 Oddělení zpracování statistiky průmyslových výrobků a finanční statistiky
vedoucí oddělení Ing. Radka Florianová tel.: 377612192
e-mail: radka.florianova@czso.cz
7406 Oddělení technologické podpory zpracování statistiky průmyslu a energetiky
vedoucí oddělení Ing. Jiří Majer tel.: 377612210
e-mail: jiri.majer@czso.cz
75 Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech
ředitel(ka) Ing. Jaroslava Šenitková
Životopis
tel.: 353114524
e-mail: jaroslava.senitkova@czso.cz
7501 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Ing. Martina Soukupová tel.: 353114525
e-mail: martina.soukupova@czso.cz
7502 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Bc. Alena Šefrnová tel.: 353114512
e-mail: alena.sefrnova@czso.cz
76 Krajská správa Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem

ředitel(ka)
 

Ing. Roman Bechtold
Životopis
tel.: 472706103
e-mail: roman.bechtold@czso.cz
7601 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí oddělení Ing. Monika Raušerová tel.: 472706121
e-mail: monika.rauserova@czso.cz
7602 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Ludmila Smýkalová tel.: 472706194
e-mail: ludmila.smykalova@czso.cz
7603 Oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu
vedoucí oddělení Ing. Jarmila Bulvasová tel.: 472706110
e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz
7604 Oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin, nemocnosti, úrazovosti a technologie zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Jana Plívová tel.: 472706104
e-mail: jana.plivova@czso.cz
77 Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci
ředitel(ka) Ing. Dagmar Dvořáková
Životopis
tel.: 485238803
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
7701 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Ing. Ondřej Beneš tel.: 485238801
e-mail: ondrej.benes@czso.cz
7702 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Jana Doubková, MBA tel.: 485238804
e-mail: jana.doubkova@czso.cz
78 Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové
ředitel(ka) Ing. Petr Matoušek
Životopis
tel.: 495762302
e-mail: petr.matousek@czso.cz
7801 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí oddělení Ing. Věra Varmužová tel.: 495762317
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
7802 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Jitka Kaňuková tel.: 495762325
e-mail: jitka.kanukova@czso.cz
7803 Oddělení zpracování statistiky cen spotřebitelských a zemědělských
vedoucí oddělení Ing. Pavla Čásenská tel.: 495762283
e-mail: pavla.casenska@czso.cz
7804 Oddělení zpracování statistiky cen průmyslu, stavebnictví, zahraničního obchodu a podnikatelských služeb
vedoucí oddělení Mgr. Daniel Drášil tel.: 495762263
e-mail: daniel.drasil@czso.cz
7805 Oddělení mobilních technologií spotřebitelských cen a technologie zpracování ostatních cenových indexů
vedoucí oddělení Mgr. Jitka Doležalová tel.: 495762383
e-mail: jitka.dolezalova@czso.cz
79 Krajská správa Českého statistického úřadu v Pardubicích
ředitel(ka) Ing. Veronika Tichá
Životopis
tel.: 466743413
e-mail: veronika.ticha@czso.cz
7901 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Ing. Hedvika Fialová tel.: 466743418
e-mail: hedvika.fialova@czso.cz
7902 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Martina Myšková tel.: 466743445
e-mail: martina.myskova@czso.cz
81 Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě
ředitel(ka) Ing. Jitka Číhalová
Životopis
tel.: 567109066
e-mail: jitka.cihalova@czso.cz
8101 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Ing. Jiří Teplý tel.: 567109073
e-mail: j.teply@czso.cz
8102 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Šárka Freudenreichová tel.: 567109069
e-mail: sarka.freudenreichova@czso.cz
82 Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně
ředitel(ka) Ing. Kateřina Sendlerová
Životopis
tel.: 542528126
e-mail: katerina.sendlerova@czso.cz
8201 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Mgr. Tomáš Svozil tel.: 542528172
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
8202 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Mgr. Blanka Šebelová tel.: 542528220
e-mail: blanka.sebelova@czso.cz
8203 Oddělení zpracování statistiky bytové výstavby a stavebních povolení
vedoucí oddělení Ing. Kateřina Lamserová tel.: 542528122
e-mail: katerina.lamserova@czso.cz
8204 Oddělení zpracování statistiky vládních a neziskových institucí
vedoucí oddělení Ing. Erika Bendová tel.: 542528144
e-mail: erika.bendova@czso.cz
8205 Oddělení zpracování statistiky stavebnictví, obchodu a služeb
vedoucí oddělení Ing. Monika Hrazdírová tel.: 542528184
e-mail: monika.hrazdirova@czso.cz
8206 Oddělení správy registrů
vedoucí oddělení Bc. Zdeňka Kopecká tel.: 542528128
e-mail: zdenka.kopecka@czso.cz
83 Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci
ředitel(ka) Mgr. Kamila Vepřková
Životopis
tel.: 585731502
e-mail: kamila.veprkova@czso.cz
8301 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Ing. Jarmila Benešová tel.: 585731516
e-mail: jarmila.benesova@czso.cz
8302 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení RNDr. Pavla Kotasová tel.: 585731505
e-mail: pavla.kotasova@czso.cz
84 Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně
ředitel(ka) Ing. Hana Hruboňová
Životopis
tel.: 577004941
e-mail: hana.hrubonova@czso.cz
8401 Oddělení informačních služeb
vedoucí oddělení Ing. Monika Kazdová
 
tel.: 577004963
e-mail: monika.kazdova@czso.cz
8402 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Ing. Barbora Židková tel.: 577004956
e-mail: barbora.zidkova@czso.cz
85 Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě
ředitel(ka) Ing. Hana Gurecká
Životopis
tel.: 595131270
e-mail: hana.gurecka@czso.cz
8501 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí oddělení Ing. Jan Dehner tel.: 595131232
e-mail: jan.dehner@czso.cz
8502 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí oddělení Mgr. Zlatuše Gazdová tel.: 595131272
e-mail: zlatuse.gazdova@czso.cz
8503 Oddělení zpracování statistiky velkoobchodu
vedoucí oddělení Ing. Dana Tichavská tel.: 595131252
e-mail: dana.tichavska@czso.cz
8504 Oddělení zpracování statistiky maloobchodu, pohostinství a ubytování
vedoucí oddělení Mgr. Libor Malenovský tel.: 595131227
e-mail: libor.malenovsky@czso.cz