Newsletter - 50/2019

 

13. prosince 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
9.12. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Návštěvnost v hotelech - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Průmysl - říjen 2019
Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 4,8 %.
9.12.
Stavebnictví - říjen 2019
Stavební produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,2 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 40,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 21,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 20,0 % bytů méně.
9.12.
Průmysl - měsíční data - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Index stavební produkce - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Stavební povolení - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - září 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Bytová výstavba - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Zahraniční obchod - říjen 2019
Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 7,2
 mld. Kč, což byl meziročně o 7,8 mld. Kč lepší výsledek. 
9.12.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019 (revize 1)
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Stavební povolení - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Index stavební produkce - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9.12.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.12.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v listopadu proti říjnu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 3,1 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v říjnu. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst cen od října 2012.
10.12.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.12.
Digitální ekonomika v číslech - 2019
V roce 2018 pracovalo České republice 206,4 tis. ICT odborníků. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT dosáhly 18,7 mld. Kč, hodnota vyvezeného ICT zboží se přiblížila hranici 700 mld. Kč.
10.12. Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů – 2005–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
10.12.
Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2019
V říjnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,7 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 0,8 %, dovozní ceny o 1,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,1 %.
10.12.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11.12.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11.12.
Cizinci v ČR - 2019
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR (demografie a státní občanství, mezinárodní ochrana, zaměstnanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální migrace, zdraví) v časových řadách a s aktuálními údaji za rok 2018.

12.12.
Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2019
Během prvních tří čtvrtletí letošního roku vzrostl počet obyvatel České republiky o 31,4 tisíce na 10,68 milionu. Většinu přírůstku zajistila zahraniční migrace. Počet živě narozených dětí i počet zemřelých meziročně mírně poklesl. Méně bylo letos také sňatků.
12.12.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1.–3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12.12.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1.–3. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12.12.
Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 12. 12. 2019
Dlouhodobé časové řady vývoje vybraných ukazatelů ve 14 odvětvích. Doplněno animovanými grafy.
12.12.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13.12.
Malý lexikon obcí České republiky - 2019
Obsahuje všechny obce ČR v územní struktuře roku 2019 s vybranými daty z městské a obecní statistiky za rok 2018.

13.12.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13.12.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - listopad 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13.12.
Index průmyslové produkce - říjen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
16.12. Průměrné ceny zemědělských výrobků - listopad 2019
16.12. Indexy realizovaných cen bytů - 3. čtvrtletí 2019
16.12. Indexy cen zemědělských výrobců - listopad 2019
16.12. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - listopad 2019
16.12. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 3. čtvrtletí 2019
16.12. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 3. čtvrtletí 2019
16.12. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 3. čtvrtletí 2019
16.12. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 3. čtvrtletí 2019
16.12. Indexy cen výrobců - listopad 2019
16.12. Indexy cen výrobců (měsíčně) - listopad 2019
16.12. Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018
16.12. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2019
16.12. Vývoj ekonomiky České republiky - 3. čtvrtletí 2019
16.12. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 3. čtvrtletí 2019
16.12. Děti se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením žijící mimo soukromé domácnosti - 2017, 2018
19.12. Spotřební výdaje domácností – 2017
Statistická ročenka Hl. m. Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje - 2018
19.12. Ukazatele výzkumu a vývoje - 2018
19.12. Indexy spotřebitelských cen - listopad 2019
19.12. Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2019
19.12. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - říjen 2019
19.12. Spotřební výdaje domácností - 2018
20.12. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 4/2019 (pouze anglicky)
20.12. Voliči, účast, hlasy – 1990–2019
20.12. Základní údaje o termínech voleb a volební účasti – 1990–2019
20.12. Volby do Evropského parlamentu - 2019

Informace ze světa:
9. 12. Eurostat:
Pětina starších 65 let je v Česku očkována proti chřipce, v EU je to 44 %
11. 12. Eurostat:
Jak dostupná je zdravotní péče v EU očima pacientů
12. 12. WHO:
Polovina obyvatel planety nemá dostupnou zdravotní péči

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10