Newsletter - 32/2017

 

11. srpna 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
7. 8. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - červen 2017
Údaje o zahraničním obchodu ČR celkem, v teritoriální a zbožové struktuře.

7. 8.
Průmysl - červen 2017
Průmyslová produkce v červnu po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 3,8 %. Meziročně průmyslová produkce vzrostla reálně o 2,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,8 %.
7. 8.
Stavebnictví - červen 2017
Stavební produkce v červnu 2017 reálně meziročně vzrostla o 8,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 21,4 %. Bylo zahájeno meziročně o 26,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 28,5 % bytů více.

7. 8.
Průmysl - měsíční data - červen 2017
Aktualizace časových řad. 
7. 8.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2017
Aktualizace časových řad. 
7. 8.
Index stavební produkce - červen 2017
Aktualizace časových řad. 
7. 8.
Stavební povolení - červen 2017
Aktualizace časových řad.  
7. 8.
Bytová výstavba - červen 2017
Aktualizace časových řad. 
7. 8.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2017
Aktualizace časových řad. 
7. 8.
Zahraniční obchod - červen 2017
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,8 mld. Kč, který byl meziročně o 1,3  mld. Kč nižší.

7. 8.
Chov skotu - 1. pololetí 2017
Podle stavu k 30. červnu 2017 se počet skotu proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 36,4 tis. kusů (tj. o 2,6 %), z toho počet krav ostatních vzrostl o 15,9 tis. ks (o 8,0 %) a počet dojených krav se snížil o 7,3 tis. kusů (o 2,0 %). Oproti 31. prosinci 2016 stavy skotu vzrostly o 6,0 %, z toho vzrostly stavy krav ostatních o 10,8 % a počet dojených krav se snížil o 0,8 %. Výroba mléka dosáhla v 1. pololetí 1 495 mil. litrů, tj. ve srovnání s minulým rokem pokles o 1,8 %.
 
7. 8.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - červen 2017
Aktualizace časových řad.
7. 8.
Zahraniční obchod se zbožím (přeshraniční statistika) - červen 2017
Aktualizace časových řad.
7. 8.
Zahraniční obchod se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí) - červen 2017
Aktualizace časových řad. 
7. 8.
Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2017
Aktualizace časových řad. 
8. 8.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červen 2017
Aktualizace časových řad.
8. 8.
Služby - měsíční indexy tržeb - červen 2017
Aktualizace časových řad.
8. 8.
Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2017 - doplnění
Aktualizace časových řad. 
8. 8.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červen 2017
Aktualizace časových řad.  
8. 8.
Služby - 2. čtvrtletí 2017
Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,8 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně reálně zvýšily o 5,4 %, bez očištění o 3,3 %.

8. 8.
Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2017
Ve 2. čtvrtletí 2017 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 14,1 % a počet přenocování o 12,6 %. Návštěvnost tak nepřetržitě roste již čtvrtým rokem.

8. 8.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2. čtvrtletí 2017
Aktualizace časových řad.  
8. 8.
Návštěvnost v hotelech - červen 2017
Aktualizace časových řad. 
9. 8.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2017
Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci proti červnu o 0,5 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura a dále v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen v červenci zrychlil na 2,5 % z 2,3 % v červnu.
9. 8.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2017
Aktualizace časových řad.  
9. 8.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - květen 2017
Aktualizace časových řad. 
9. 8.
Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2017
Základní informace o jednotlivých městech a obcích Jihočeského kraje v členění podle SO ORP. Kromě adresářů obecních úřadů jsou uvedeny demografické údaje, podíl nezaměstnaných osob, základní charakteristiky obcí a vybrané informace o podnikatelské sféře.

10. 8.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2017
Aktualizace časových řad. 
10. 8.
Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb - červenec 2017
Aktualizace časových řad. 
10. 8.
Statistika&My – 07-08/2017
Prázdninové číslo je věnováno zdravotnictví. Kolik zaplatí domácnosti za zdravotní péči. Pětina nákladů je za léky. Diagnózy a pohlaví ovlivňují výdaje zdravotních pojišťoven.
Český statistický úřad řešil v prvním pololetí několik zásadních otázek, říká jeho předsedkyně Iva Ritschelová. V rozhovoru lékařka Eva Králíková uvádí, že kuřáci žijí o 10 let méně. Za zdraví domácích mazlíčků utratíme dvě miliardy ročně.
11. 8.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2017
Aktualizace časových řad.
11. 8.
Odhady sklizní - červenec 2017
Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 6 709 tis. tun a řepky 1 199 tis. tun. V porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní je úroda základních obilovin nižší o 1 020 tis. tun (−13,2 %) a řepky o 160 tis. tun (−11,8 %). Předpokládaná úroda máku 23 tis. tun je o pětinu nižší než loňská skutečnost (−19,8 %).

Připravujeme:
14. 8. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2017
15. 8. Demografická ročenka měst - 2007 až 2016
15. 8. Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře - od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017
15. 8. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - 2015 - 2017
16. 8. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červenec 2017
16. 8. Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2017
16. 8. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2017
16. 8. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červen 2017
16. 8. Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2017
16. 8. Indexy cen výrobců - červenec 2017
16. 8. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2017
16. 8. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červenec 2017
16. 8. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2005=100) - 2. čtvrtletí 2017
16. 8. Indexy cen zemědělských výrobců - červenec 2017
16. 8. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červenec 2017
18. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2017

Informace ze světa:
7. 8. Eurostat: Kolik utratí evropské vlády za kulturu
8. 8. Eurostat:
V Itálii je každá dvanáctá prvorodička starší 40 let
9. 8. Statistic Ireland: Výsledky sčítání lidu 2016 – kolik bezdomovců žije v Irsku

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10