Čísla z první ruky Praha - 2022

 
Kód: 330122-23
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

Celá brožura ve formátu pdf (1 MB) PDF
Všechna data publikace v xls (1 MB) Excel
Úvodní slovo PDF
Kontakty PDF PDF
Úvodní přehled Excel PDF
Obyvatelstvo Praha 2022 Excel PDF
Věkové složení obyvatelstva k 31. 12. 2022 Excel PDF
Pohyb obyvatelstva 2022 Excel PDF
Obyvatelstvo - narození 2022 Excel PDF
Obyvatelstvo - zemřelí 2022 Excel PDF
Obyvatelstvo - rozvody 2022 Excel PDF
Stěhování podle pohlaví a věku 2022 Excel PDF
Nej... v městských částech Prahy 2022 Excel PDF
Struktura mezd zaměstnanců 2022 Excel PDF
Zaměstnanost ve 4. čtvrtletí 2022 Excel PDF
Nezaměstnanost ve 4. čtvrtletí 2022 Excel PDF
Uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2022 Excel PDF
Sčítání lidu, domů a bytů v Praze 2021 - I.díl PDF
Infografika 1 PNG
Infografika 2 PNG
Sčítání lidu, domů a bytů v Praze 2021 - II.díl PDF
Uchazeči o zaměstnání v městských částech hl. m. Prahy k 31.12.2022 Excel PDF
Zaměstnanci a mzdy, Průmyslové a stavební podniky v roce 2022 Excel PDF
Školství v Praze 2022/2023 Excel PDF
Výzkum a vývoj (VaV) v Praze 2021 Excel PDF
Domácnosti v Praze 2021 Excel PDF
Vydaná stavební povolení, orientační hodnota povolených staveb 2022 Excel PDF
Bytová výstavba 2022 Excel PDF
Dokončené byty 2022 Excel PDF
Cestovní ruch 2022 Excel PDF
Cestovní ruch v Praze 2022 Excel PDF
Cizinci v Praze 31.12.2022 Excel PDF
Vybrané údaje z registru ekonomických subjektů k 31. 12. 2022 Excel PDF
Městská hromadná doprava Excel PDF
Kriminalita, nehody, požáry 2022 Excel PDF
Kontakty a informace PDF

Mapa
Mapa 57 městských částí a 112 katastrálních území JPG
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.07.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.