Čísla z první ruky Praha - 2019

 
Kód: 330122-20
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

Celá brožura ve formátu .pdf (podoba tištěné publikace; 1 MB) PDF
Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Úvodní přehled Excel PDF
Úvodní slovo Word PDF
Obyvatelstvo Excel PDF
Věkové složení obyvatelstva Excel PDF
Pohyb obyvatelstva Excel PDF
Obyvatelstvo - narození Excel PDF
Obyvatelstvo - zemřelí Excel PDF
Obyvatelstvo - rozvody Excel PDF
Stěhování podle pohlaví a věku Excel PDF
Bilance obyvatelstva v městských částech Excel PDF
Vybrané údaje o městských částech Excel PDF
Struktura mezd zaměstnanců Excel PDF
Zaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil ve 4. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Nezaměstnanost (VŠPS) ve 4. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2019 Excel PDF
Registrované ekonomické subjekty k 31. 12. 2019 Excel PDF
Zaměstnanci a mzdy v Praze a ČR Excel PDF
Průmyslové podniky Excel PDF
Stavební podniky Excel PDF
Vydaná stavební povolení, orientační hodnota povolených staveb Excel PDF
Bytová výstavba Excel PDF
Cestovní ruch Excel PDF
Městská hromadná doprava Excel PDF
Cizinci v Praze Excel PDF
Uchazeči o zaměstnání v městských částech k 31. 12. 2019 Excel PDF
Obyvatelstvo podle městských částí v letech 1999, 2009 a 2019 Excel PDF
Dokončené byty podle městských částí v roce 2019 Excel PDF
Kriminalita, nehody, požáry Excel PDF
Kontakty Excel PDF

Mapa, grafy
Mapa 57 městských částí JPG
Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy v roce 2019 PNG
Pohyb obyvatel v Praze 2009-2019 PNG
Narození podle věku matky v hl. m. Praze 2019 PNG
Zemřelí v hl. m. Praze v roce 2019 podle pohlaví a věku PNG
Rozvody a sňatky v hl. m. Praze v letech 2009-2019 PNG
Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let v letech 2009-2019 PNG
Vydaná stavební povolení 2009-2019 PNG
Dokončené byty v letech 2009-2019 PNG
Přepravené osoby v MHD v roce 2019 PNG
Cizinci v Praze 2019 JPG
Zásahy hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy 2019 PNG
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.