Čísla z první ruky, Praha - 2009

 
Kód: e-101421-10
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

Úvodní slovo
Úvodní přehled Excel
Obyvatelstvo Excel
Věkové složení obyvatelstva k 31. 12. 2009 Excel
Pohyb obyvatelstva Excel
Obyvatelstvo - narození Excel
Obyvatelstvo - zemřelí Excel
Zemřelí podle příčin smrti Excel
Stěhování podle věku Excel
Bilance obyvatelstva k 31. 12. 2009 Excel
Vybrané údaje o městských částech k 31. 12. 2009 Excel
Struktura mezd zaměstnanců Excel
Zaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil ve 4. čtvrtletí 2009 Excel
Nezaměstnanost (VŠPS) ve 4. čtvrtletí 2009 Excel
Neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2009 Excel
Registrované ekonomické subjekty k 31. 12. 2009 Excel
Zaměstnanci a mzdy v Praze a ČR Excel
Průmyslové podniky Excel
Stavební podniky Excel
Vydaná stavení ohlášení a povolení, předpokládaná hodnota staveb, zrušené budovy a byty Excel
Bytová výstavba Excel
Cestovní ruch Excel
Vydání domácností zaměstnanců podle statistiky rodinných účtů Excel
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v prosinci 2009 Excel
SILC 2008 Složení domácností Excel
SILC 2008 Roční příjmy domácností Excel
SILC 2008 Náklady domácností na bydlení Excel
SILC 2008 Subjektivní hodnocení domácností Excel
SILC 2008 Charakteristika bydlení a vybavenost domácností Excel
Kontakty a nabídka publikací ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Praha

Grafy a kartogramy
Mapa 57 městských částí JPG
Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy k 31. 12. 2009 JPG
Narození v hl. m. Praze JPG
Zemřelí v hl. m. Praze v roce 2009 dle pohlaví a věku JPG
Míra registrované nezaměstnanost JPG
Dokončené byty JPG
Archiv:
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.