Čísla z první ruky Praha - 2013

 
Kód: 330122-14
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá brožura ve formátu .pdf PDF
Úvodní přehled Excel
Úvodní slovo PDF
Obyvatelstvo Excel
Věkové složení byvatelstva k 31.12.2013 Excel
Pohyb obyvatelstva Excel
Obyvatelstvo - narození Excel
Obyvatelstvo - zemřelí Excel
Obyvatelstvo - rozvody Excel
Stěhování podle věku Excel
Bilance obyvatelstva k 31.12.2013 Excel
Vybrané údaje o městských částech k 31.12.2013 Excel
Struktura mezd zaměstnanců Excel
Zaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil ve 4. čtvrtletí 2013 Excel
Nezaměstnanost (VŠPS) ve 4. čtvrtletí 2013 Excel
Neumístnění uchazeči o zaměstnání k 31.12.2013 Excel
Registrované ekonomické subjekty k 31.12.2013 Excel
Zaměstnanci a mzdy v Praze a ČR Excel
Průmyslové podniky Excel
Stavební podniky Excel
Vydaná stavení ohlášení a povolení, předpokládaná hodnota staveb, zrušené budovy a byty Excel
Bytová výstavba Excel
Cestovní ruch Excel
Vydání domácností podle statistiky rodinných účtů Excel
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v prosinci 2013 Excel
Dokončené byty v letech 2009 - 2013 Excel
Obyvatelstvo v letech 2009 - 2013 Excel
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Excel
Kontakty a nabídka publikací, Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, ČSÚ, oddělení informačních služeb PDF

Grafy a kartogramy
Mapa 57 městských částí JPG
Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy k 31. 12. 2013 JPG
Živě narození v hl. m. Praze JPG
Zemřelí v hl. m. Praze v roce 2013 podle pohlaví a věku JPG
Potraty v hl. m. Praze JPG
Podíl nezaměstnaných ve věku 15 - 64 let JPG
Dokončené byty JPG
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.