Čísla z první ruky, Praha - 2011

 
Kód: e-101421-12
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

Celá brožura ve formátu .pdf PDF
Úvodní přehled Excel
Úvodní slovo
Obyvatelstvo Excel
Věkové složení byvatelstva k 31.12.2011 Excel
Pohyb obyvatelstva Excel
Obyvatelstvo - narození Excel
Obyvatelstvo - zemřelí Excel
Zemřelí podle příčin smrti Excel
Stěhování podle věku Excel
Bilance obyvatelstva k 31.12.2011 Excel
Vybrané údaje o městských částech k 31.12.2011 Excel
Struktura mezd zaměstnanců Excel
Zaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil ve 4. čtvrtletí 2011 Excel
Nezaměstnanost (VŠPS) ve 4. čtvrtletí 2011 Excel
Neumístnění uchazeči o zaměstnání k 31.12.2011 Excel
Registrované ekonomické subjekty k 31.12.2011 Excel
Zaměstnanci a mzdy v Praze a ČR Excel
Průmyslové podniky Excel
Stavební podniky Excel
Vydaná stavební povolení, předpokládaná hodnota staveb Excel
Bytová výstavba Excel
Cestovní ruch Excel
Vydání domácností podle statistiky rodinných účtů Excel
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v prosinci 2011 Excel
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - obyvatelstvo I. Excel
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - obyvatelstvo II. Excel
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - domy Excel
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - obydlené domy podle 22 správních obvodů Excel
Kontakty a nabídka publikací ČSÚ
Mapa 57 městských částí JPG
Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy k 31. 12. 2011 JPG
Narození v hl. m. Praze JPG
Zemřelí v hl. m. Praze v roce 2011 dle pohlaví a věku JPG
Míra registrované nezaměstnanosti JPG
Dokončené byty JPG
Obyvatelstvo Prahy podle rodinného stavu (SLDB 2011) JPG
Obyvatelstvo Prahy podle ekonomické aktivity (SLDB 2011) JPG
Obydlené domy v Praze podle typu vlastníka (SLDB 2011) JPG
Obydlené byty podle právního důvodu užívání (SLDB 2011) JPG
Archiv:
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.