Čísla z první ruky, Praha - 2012

 
Kód: e-101421-13
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@csu.gov.cz

Celá brožura ve formátu .pdf PDF
Úvodní přehled Excel
Úvodní slovo PDF
Obyvatelstvo Excel
Věkové složení byvatelstva k 31.12.2012 Excel
Pohyb obyvatelstva Excel
Obyvatelstvo - narození Excel
Obyvatelstvo - zemřelí Excel
Zemřelí podle příčin smrti Excel
Stěhování podle věku Excel
Bilance obyvatelstva k 31.12.2012 Excel
Vybrané údaje o městských částech k 31.12.2012 Excel
Struktura mezd zaměstnanců Excel
Zaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil ve 4. čtvrtletí 2012 Excel
Nezaměstnanost (VŠPS) ve 4. čtvrtletí 2012 Excel
Neumístnění uchazeči o zaměstnání k 31.12.2012 Excel
Registrované ekonomické subjekty k 31.12.2012 Excel
Zaměstnanci a mzdy v Praze a ČR Excel
Průmyslové podniky Excel
Stavební podniky Excel
Vydaná stavení ohlášení a povolení, předpokládaná hodnota staveb, zrušené budovy a byty Excel
Bytová výstavba Excel
Cestovní ruch Excel
Vydání domácností podle statistiky rodinných účtů Excel
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v prosinci 2012 Excel
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - definitivní výsledky podle obvyklého pobytu podle 22 SO Excel
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - definitivní výsledky podle obvyklého pobytu za 57 MČ Excel
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - definitivní výsledky podle obvyklého pobytu za 57 MČ Excel
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - definitivní výsledky podle obvyklého pobytu podle 22 SO Excel
Kontakty a nabídka publikací ČSÚ PDF

Grafy a kartogramy
Mapa 57 městských částí JPG
Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy k 31. 12. 2012 JPG
Narození v hl. m. Praze JPG
Zemřelí v hl. m. Praze v roce 2012 dle pohlaví a věku JPG
Míra registrované nezaměstnanosti JPG
Dokončené byty JPG
Zaměstnaní a nezaměstnaní v Praze podle SLDB 2011 JPG
Obytná plocha bytů v Praze pole SLDB 2011 JPG
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.