Čísla z první ruky Praha - 2020

 
Kód: 330122-21
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

Celá brožura ve formátu .pdf (podoba tištěné publikace; 1 MB) PDF
Všechna data publikace (1 MB) ZIP
Úvodní slovo PDF
Kontakty PDF
Úvodní přehled Excel PDF
Obyvatelstvo Praha 2020 Excel PDF
Věkové složení obyvatelstva k 31. 12. 2020 Excel PDF
Pohyb obyvatelstva 2020 Excel PDF
Obyvatelstvo - narození 2020 Excel PDF
Obyvatelstvo - zemřelí 2020 Excel PDF
Obyvatelstvo - rozvody 2020 Excel PDF
Stěhování podle pohlaví a věku 2020 Excel PDF
Nej... v městských částech Prahy 2020 Excel PDF
Struktura mezd zaměstnanců 2020 Excel PDF
Zaměstnanost ve 4. čtvrtletí 2020 Excel PDF
Nezaměstnanost Excel PDF
Trh práce v grafech I. Excel PDF
Grafický list 1 PNG
Grafický list 2 PNG
Trh práce v grafech II. Excel PDF
Uchazeči o zaměstnání v městských částech hl. m. Prahy k 31. 12. 2020 Excel PDF
Zaměstnanci a mzdy v roce 2020, Průmyslové podniky 2020, Stavební podniky 2020 Excel PDF
Školství v Praze 2020/2021 Excel PDF
Výzkum a vývoj (VaV) v Praze 2019 Excel PDF
Informační technologie v Praze 2019 Excel PDF
Vydaná stavební povolení, orientační hodnota povolených staveb 2020 Excel PDF
Bytová výstavba 2020 Excel PDF
Dokončené byty 2020 Excel PDF
Cestovní ruch 2020 Excel PDF
Cestovní ruch v Praze 2020 Excel PDF
Cizinci v Praze Excel PDF
Vybrané údaje z registru ekonomických subjektů k 31. 12. 2020 Excel PDF
Městská hromadná doprava Excel PDF
Kriminalita, nehody, požáry 2020 Excel PDF
Kontakty a informace Excel PDF

Mapa, grafy
Mapa 57 městských částí JPG
Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy k 31. 12. 2020 PNG
Pohyb obyvatel v hl. m. Praze 2009-2020 PNG
Narození podle věku matky v hl. m. Praze 2020 PNG
Zemřelí v hl. m. Praze v roce 2020 dle pohlaví a věku PNG
Rozvody a sňatky v hl. m. Praze v letech 2009-2020 PNG
Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let v letech 2009-2020 PNG
Vydaná stavební povolení v hl. m. Praze 2009-2020 PNG
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v hl. m. Praze v letech 2009-2020 PNG
Přepravené osoby v pražské MHD v roce 2020 PNG
Cizinci v hl. m. Praze 2020 PNG
Zásahy hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy 2020 PNG
Archiv:
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.