Čísla z první ruky Praha - 2014

 
Kód: 330122-15
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: RNDr. Tomáš Mládek
E-mail: tomas.mladek@czso.cz

Celá brožura ve formátu .pdf PDF
Úvodní přehled Excel
Úvodní slovo PDF
Obyvatelstvo Excel
Věkové složení byvatelstva Excel
Pohyb obyvatelstva Excel
Obyvatelstvo - narození Excel
Obyvatelstvo - zemřelí Excel
Obyvatelstvo - rozvody Excel
Stěhování podle věku Excel
Bilance obyvatelstva v městských částech hl. m. Prahy Excel
Vybrané údaje o městských částech Excel
Struktura mezd zaměstnanců Excel
Zaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil ve 4. čtvrtletí 2014 Excel
Nezaměstnanost (VŠPS) ve 4. čtvrtletí 2014 Excel
Neumístnění uchazeči o zaměstnání k 31.12.2014 Excel
Registrované ekonomické subjekty k 31.12.2014 Excel
Zaměstnanci a mzdy v Praze a ČR Excel
Průmyslové podniky Excel
Stavební podniky Excel
Vydaná stavební povolení, předpokládaná hodnota staveb Excel
Bytová výstavba Excel
Cestovní ruch Excel
Vydání domácností podle statistiky rodinných účtů Excel
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v prosinci 2014 Excel
Neumístění uchazeči o zaměstnání v městských částech hl. m. Prahy k 31. 12. 2014 Excel
Základní výsledky projekce obyvatelstva v hl. m. Praze Excel
Volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Excel
Kontakty a nabídka publikací, Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, ČSÚ, oddělení informačních služeb PDF

Grafy a kartogramy
Mapa 57 městských částí hl. m. Prahy JPG
Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy k 31. 12. 2014 JPG
Živě narození v hl. m. Praze JPG
Zemřelí v hl. m. Praze podle pohlaví a věku JPG
Potraty v hl. m. Praze JPG
Podíl nezaměstnaných ve věku 15 - 64 let JPG
Dokončené byty JPG
Archiv:
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.