Čísla z první ruky, Praha - 2010

 
Kód: e-101421-11
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@czso.cz


Dne 12.7.2011 byla opravena tabulka "140 výročí pražské statistiky - počet obyvatel podle městských částí "
Celá brožura ve formátu .pdf
Úvodní přehled Excel
Úvodní slovo
Obyvatelstvo Excel
Věkové složení byvatelstva k 31.12.2010 Excel
Pohyb obyvatelstva Excel
Obyvatelstvo - narození Excel
Obyvatelstvo - zemřelí Excel
Zemřelí podle příčin smrti Excel
Stěhování podle věku Excel
Bilance obyvatelstva k 31.12.2010 Excel
Vybrané údaje o městských částech k 31.12.2010 Excel
Struktura mezd zaměstnanců Excel
Zaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil ve 4. čtvrtletí 2010 Excel
Nezaměstnanost (VŠPS) ve 4. čtvrtletí 2010 Excel
Neumístnění uchazeči o zaměstnání k 31.12.2010 Excel
Registrované ekonomické subjekty k 31.12.2010 Excel
Zaměstnanci a mzdy v Praze a ČR Excel
Průmyslové podniky Excel
Stavební podniky Excel
Vydaná stavební povolení, předpokládaná hodnota staveb Excel
Bytová výstavba Excel
Cestovní ruch Excel
Vydání domácností zaměstnanců podle statistiky rodinných účtů Excel
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v prosinci 2010 Excel
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28.-29.5.2010, základní údaje o volební účasti v hlavním městě Praze podle městských částí Excel
Volby do zastupitelstev obcí 15.-16.10.2010, základní údaje o volební účasti v hlavním městě Praze podle městských částí Excel
140 výročí pražské statistiky
140 výročí pražské statistiky - počet obyvatel podle městských částí Excel
Kontakty a nabídka publikací ČSÚ

Grafy a kartogramy
Mapa 57 městských částí
Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy k 31.12.2010
Narození v hl. m. Praze
Zemřelí v hl. m. Praze v roce 2010 podle pohlaví a věku
Míra registrované nezaměstnanosti
Dokončené byty
Podíl živě narozených dětí v manželství a mimo manželství
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.