Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


8 Sektor finančních institucí
8 Sektor finančních institucí Word PDF
8-1. Účet výroby finančních institucí (I.) Excel PDF
8-2. Účet tvorby důchodu finančních institucí (II.1.1) Excel PDF
8-3. Účet podnikatelských důchodů finančních institucí (II.1.2.1) Excel PDF
8-4. Účet rozdělení ostatních prvotních důchodů finančních institucí (II.1.2.2) Excel PDF
8-5. Účet druhotného rozdělení důchodů finančních institucí (II.2) Excel PDF
8-6. Účet užití disponibilního důchodu finančních institucí (II.4.1) Excel PDF
8-7. Účet změn čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů finančních institucí (III.1.1) Excel PDF
8-8. Účet pořízení nefinančních aktiv finančních institucí (III.1.2) Excel PDF
8-9. Finanční účet finančních institucí (III.2) Excel PDF
8-10. Účet ostatních změn objemu aktiv finančních institucí (III.3.1) Excel PDF
8-11. Účet přecenění finančních institucí (III.3.2) Excel PDF
8-12. Konečná rozvaha finančních institucí (IV.3) Excel PDF
Grafická část
Podíl FISIM na celkové produkci finančních institucí Excel PDF
Podíl přidané hodnoty na celkové produkci finančních institucí Excel PDF
Podíl náhrad zaměstnancům na hrubé přidané hodnotě finančních institucí Excel PDF
Podíl náhrad zaměstnancům na hrubé přidané hodnotě vybraných subsektorů Excel PDF
Podíl přijatých úroků na důchod z vlastnictví finančních instuticí Excel PDF
Podíl úrokového diferenciálu na čistém podnikatelském důchodu finančních institucí Excel PDF
Podíl rozdělovaných důchodů na čistém podnikatelském důchodu finančních institucí Excel PDF
Podíl finančních položek na čistých půjčkách a výpůjčkách finančních institucí Excel PDF
Struktura čistého finančního jmění finančních institucí (konečný stav) Excel PDF
Struktura půjček poskytnutých ostatními měnovými institucemi Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.