Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2024

 
Kód: 241014-24
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Grafická část
Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím Excel PDF
Graf 2 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím v teritoriální struktuře Excel PDF
Graf 3 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF
Graf 4 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím se sousedními státy Excel PDF

Tabulková část
1.1 - Zahraniční obchod se zbožím Excel PDF
1.2 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF

1. čtvrtletí 2024
2.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle teritoriálního hlediska Excel PDF
2.2 - Zahraniční obchod se zbožím - vývoz do vybraných států Excel PDF
2.3 - Zahraniční obchod se zbožím - dovoz z vybraných států
 
Excel PDF
3.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF
3.2 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy EU27_2020 Excel PDF
3.3 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy mimo EU27_2020 Excel PDF
3.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
3.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
3.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
3.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.