Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA – čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2015

 
Kód: 241014-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
1.1 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu v mil. Kč Excel PDF
1.2 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu v mil. EUR Excel PDF
1.3 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu v mil. USD Excel PDF
2.1 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu
        podle teritoriálního hlediska
Excel PDF
2.2 - Vývoz výrobků zpracovatelského průmyslu do vybraných států Excel PDF
2.3 - Dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu z vybraných států Excel PDF
2.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF
2.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy Evropské unie Excel PDF
2.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy mimo EU Excel PDF
2.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
2.8 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
2.9 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
2.10 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.