Zahraniční obchod České republiky podle CZ - CPA - 1. až 4. čtvrtletí 2010

 
Kód: w-6003-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF
Tabulka 1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v mil. Kč Excel PDF
Tabulka 2 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v mil. EUR Excel PDF
Tabulka 3 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v mil. USD Excel PDF
Tabulka 4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA a skupin zemí v 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy s vyspělou tržní ekonomikou v 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy Evropské unie v 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 8 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy s rozvojovou ekonomikou v 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 9 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s evropskými státy s tranzitivní ekonomikou a státy SNS v 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 10 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA a skupin zemí v 1. - 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 11 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. - 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 12 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy s vyspělou tržní ekonomikou v 1. - 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 13 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy Evropské unie v 1. - 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 14 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy s rozvojovou ekonomikou v 1. - 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 15 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s evropskými státy s tranzitivní ekonomikou a státy SNS v 1. - 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 16 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA a skupin zemí v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 17 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 18 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy s vyspělou tržní ekonomikou v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 19 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy Evropské unie v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 20 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy s rozvojovou ekonomikou v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 21 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s evropskými státy s tranzitivní ekonomikou a státy SNS v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 22 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA a skupin zemí v 1. - 4. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 23 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. - 4. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 24 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy s vyspělou tržní ekonomikou v 1. - 4. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 25 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy Evropské unie v 1. - 4. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 26 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy s rozvojovou ekonomikou v 1. - 4. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 27 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s evropskými státy s tranzitivní ekonomikou a státy SNS v 1. - 4. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Seskupení zemí Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.