Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA - 2. čtvrtletí 2013

 
Kód: e-6003-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
1.1 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu v mil. Kč Excel PDF
1.2 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu v mil. EUR Excel PDF
1.3 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu v mil. USD Excel PDF
2.1 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu        podle teritoriálního hlediska v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
2.2 - Vývoz výrobků zpracovatelského průmyslu do vybraných států v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
2.3 - Dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu z vybraných států v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
2.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
2.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA        se státy Evropské unie v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
2.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA        se státy mimo EU v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
2.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
2.8 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
2.9 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
2.10 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.1 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu        podle teritoriálního hlediska v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.2 - Vývoz výrobků zpracovatelského průmyslu do vybraných států v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.3 - Dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu z vybraných států v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA        se státy Evropské unie v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA        se státy mimo EU v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.8 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.9 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
3.10 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem v 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.