Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA – čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2016

 
Kód: 241014-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
1.1 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu v mil. Kč Excel PDF
1.2 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu v mil. EUR Excel PDF
1.3 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu v mil. USD Excel PDF
2.1 - Zahraniční obchod s výrobky zpracovatelského průmyslu
        podle teritoriálního hlediska v 1. čtvrtletí 2016
Excel PDF
2.2 - Vývoz výrobků zpracovatelského průmyslu do vybraných států v 1. čtvrtletí 2016 Excel PDF
2.3 - Dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu z vybraných států v 1. čtvrtletí 2016 Excel PDF
2.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. čtvrtletí 2016 Excel PDF
2.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy EU28 v 1. čtvrtletí 2016 Excel PDF
2.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy mimo EU28 v 1. čtvrtletí 2016 Excel PDF
2.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem v 1. čtvrtletí 2016 Excel PDF
2.8 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem v 1. čtvrtletí 2016 Excel PDF
2.9 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem v 1. čtvrtletí 2016 Excel PDF
2.10 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem v 1. čtvrtletí 2016 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.05.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.