Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2020

 
Kód: 241014-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Všechna data publikace (0,9 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Grafická část
Graf 1 -Bilance zahraničního obchodu se zbožím Excel PDF
Graf 2 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím v teritoriální struktuře Excel PDF
Graf 3 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF

Tabulková část
1.1 - Zahraniční obchod - čtvrtletní údaje Excel PDF

1. čtvrtletí 2020
2.1 - Zahraniční obchod podle teritoriálního hlediska Excel PDF
2.2 - Zahraniční obchod se zbožím - vývoz do vybraných států Excel PDF
2.3 – Zahraniční obchod se zbožím - dovoz z vybraných států
 
Excel PDF
3.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF
3.2 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy EU27_2020 Excel PDF
3.3 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy mimo EU27_2020 Excel PDF
3.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
3.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
3.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
3.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF

2. čtvrtletí 2020
4.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle teritoriálního hlediska Excel PDF
4.2 - Zahraniční obchod se zbožím - vývoz do vybraných států Excel PDF
4.3 – Zahraniční obchod se zbožím - dovoz z vybraných států
 
Excel PDF
5.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF
5.2 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy EU27_2020 Excel PDF
5.3 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy mimo EU27_2020 Excel PDF
5.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
5.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
5.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
5.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF

3. čtvrtletí 2020
6.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle teritoriálního hlediska Excel PDF
6.2 - Zahraniční obchod se zbožím - vývoz do vybraných států Excel PDF
6.3 – Zahraniční obchod se zbožím - dovoz z vybraných států
 
Excel PDF
7.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF
7.2 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy EU27_2020 Excel PDF
7.3 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy mimo EU27_2020 Excel PDF
7.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
7.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
7.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
7.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF

4. čtvrtletí 2020
8.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle teritoriálního hlediska Excel PDF
8.2 - Zahraniční obchod se zbožím - vývoz do vybraných států Excel PDF
8.3 – Zahraniční obchod se zbožím - dovoz z vybraných států
 
Excel PDF
9.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF
9.2 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy EU27_2020 Excel PDF
9.3 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy mimo EU27_2020 Excel PDF
9.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
9.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
9.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
9.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.