Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2019

 
Kód: 241014-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@csu.gov.cz

Všechna data publikace (0,7 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Grafická část
Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu Excel PDF
Graf 2 - Bilance zahraničního obchodu v teritoriální struktuře Excel PDF
Graf 3 - Bilance zahraničního obchodu podle CZ-CPA Excel PDF

Tabulková část
1.1 - Zahraniční obchod - čtvrtletní údaje Excel PDF

1. čtvrtletí 2019
2.1 - Zahraniční obchod podle teritoriálního hlediska Excel PDF
2.2 - Vývoz do vybraných států Excel PDF
2.3 - Dovoz z vybraných států Excel PDF
2.4 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA Excel PDF
2.5 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se státy EU28 Excel PDF
2.6 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se státy mimo EU28 Excel PDF
2.7 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
2.8 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
2.9 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
2.10 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF

2. čtvrtletí 2019
3.1 - Zahraniční obchod podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.2 - Vývoz do vybraných států Excel PDF
3.3 - Dovoz z vybraných států Excel PDF
3.4 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA Excel PDF
3.5 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se státy EU28 Excel PDF
3.6 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se státy mimo EU28 Excel PDF
3.7 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
3.8 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
3.9 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
3.10 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF

3. čtvrtletí 2019
4.1 - Zahraniční obchod podle teritoriálního hlediska Excel PDF
4.2 - Vývoz do vybraných států Excel PDF
4.3 - Dovoz z vybraných států Excel PDF
4.4 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA Excel PDF
4.5 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se státy EU28 Excel PDF
4.6 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se státy mimo EU28 Excel PDF
4.7 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
4.8 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
4.9 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
4.10 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.