Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2017

 
Kód: 241014-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu Excel PDF
Graf 2 - Bilance zahraničního obchodu v teritoriální struktuře Excel PDF
Graf 3 - Bilance zahraničního obchodu podle CZ-CPA Excel PDF
Tabulková část
1.1 - Zahraniční obchod - čtvrtletní údaje Excel PDF
1. čtvrtletí 2017
2.1 - Zahraniční obchod podle teritoriálního hlediska Excel PDF
2.2 - Vývoz do vybraných států Excel PDF
2.3 - Dovoz z vybraných států Excel PDF
2.4 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA Excel PDF
2.5 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se státy EU28 Excel PDF
2.6 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se státy mimo EU28 Excel PDF
2.7 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
2.8 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
2.9 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
2.10 - Zahraniční obchod podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.