Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA - 4. čtvrtletí 2012

 
Kód: e-6003-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Tabulka 1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v mil. Kč Excel PDF
Tabulka 2 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v mil. EUR Excel PDF
Tabulka 3 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v mil. USD Excel PDF
Tabulka 4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                  a skupin zemí v 1. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                  se státy s vyspělou tržní ekonomikou v 1. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                  se státy Evropské unie v 1. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 8 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                  se státy s rozvojovou ekonomikou v 1. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 9 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                  se státy s tranzitivní ekonomikou a státy SNS v 1. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 10 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   a skupin zemí v 1. - 2. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 11 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. - 2. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 12 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy s vyspělou tržní ekonomikou v 1. - 2. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 13 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy Evropské unie v v 1. - 2. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 14 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy s rozvojovou ekonomikou v 1. - 2. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 15 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy s tranzitivní ekonomikou a státy SNS v 1. - 2. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 16 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   a skupin zemí v 1. - 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 17 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. - 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 18 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy s vyspělou tržní ekonomikou v 1. - 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 19 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy Evropské unie v v 1. - 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 20 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy s rozvojovou ekonomikou v 1. - 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 21 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy s tranzitivní ekonomikou a státy SNS v 1. - 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 22 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   a skupin zemí v 1. - 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 23 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA v 1. - 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 24 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy s vyspělou tržní ekonomikou v 1. - 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 25 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy Evropské unie v 1. - 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 26 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy s rozvojovou ekonomikou v 1. - 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tabulka 27 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA                   se státy s tranzitivní ekonomikou a státy SNS v 1. - 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Seskupení zemí Word PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.