Newsletter - 40/2021

 

1. října 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
27. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - srpen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Index cen bytových nemovitostí - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 9.
Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - červenec 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - srpen 2021
Obecná míra nezaměstnanosti
15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v srpnu letošního roku 3,0 % a meziročně se zvýšila o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,3 %, míra nezaměstnanosti žen 3,7 %.
30. 9.
Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2021
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně stoupl o 3,9 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 4,8 % a míra úspor poklesla o 3,2 procentního bodu.
30. 9.
Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Výdaje na ochranu životního prostředí - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Demografická ročenka okresů - 2011–2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Statistika zahraničních afilací - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2019 a semidefinitivní výsledky za rok 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit - 2006-2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 9.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2021 (revidovaná data)
1. 10.
Demografie č. 3/2021
Úvodní příspěvek třetího číslo 63. ročníku časopisu Demografie s názvem Transformácia plodnosti v mestskom a vidieckom priestore na Slovensku po roku 1989 analyzuje nejdůležitější změny v úrovni a časování plodnosti ve vztahu k městskému a venkovskému prostředí. Analýza s názvem Trends and Determinants of Knowledge and Awareness of HIV/AIDS among Married Women in Bangladesh: An Urban-Rural Comparison popisuje vývoj znalostí o HIV mezi vdanými ženami v Bangladéši a zkoumá faktory, které toto povědomí ovlivňují. Přehledová analýza Matky a jejich novorozenci v Česku v roce 2014: náklady na hospitalizaci spjaté s narozením dítěte s ohledem na pravděpodobný způsob početí dítěte hledá rozdíly v nákladech na hospitalizace matek a jejich novorozenců podle toho, zda byli novorozenci pravděpodobně počati in vitro fertilizací nebo bez využití IVF.
1. 10.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 39. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Deficit a dluh vládních institucí - 2. čtvrtletí 2021
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v druhém čtvrtletí roku 2021 schodku 57,4 mld. Kč, což představovalo 3,8 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 43,2 % HDP, zatímco výdaje 46,9 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 3,2 p. b. na 42,7 % HDP.

1. 10.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Pracovní místa v ČSÚ - říjen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Demografická ročenka České republiky - 2020
Pramenné dílo s podrobnými výsledky přirozeného a migračního pohybu obyvatelstva včetně zpracování příčin smrti podle podrobného seznamu MKN-10. Obsahuje také údaje o počtu obyvatel. Vychází v nepřetržité řadě od roku 1919.

1. 10.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Vývoj obyvatelstva České republiky - 2020
Populační vývoj České republiky v roce 2020 výrazně ovlivnila epidemie onemocnění covid-19. Protiepidemická opatření či přímo samotná epidemie se odrazila téměř ve všech sledovaných demografických procesech, v mnohých případech byly přerušeny dlouhodobé trendy, či přepisovány dosavadní minima/maxima v rámci období posledních deseti let, na které se publikace zaměřuje.
1. 10.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2020 (Druhé notifikace, údaje zaslané Eurostatu)
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Spotřeba paliv a energie - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Dluh sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 10.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 2. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
4. 10. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 2. čtvrtletí 2021
4. 10. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2021
4. 10. Energetická náročnost výroby vybraných výrobků - 2020
4. 10. Porážky hospodářských zvířat - srpen 2021
4. 10. Výroba masa na jatkách - srpen 2021
4. 10. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
5. 10. Index nabídkových cen bytů - 3. čtvrtletí 2021
5. 10. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 33. a 34. kalendářní týden 2021
5. 10. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 33. a 34. kalendářní týden 2021
7. 10. Průmysl - měsíční data - srpen 2021
7. 10. Index stavební produkce - srpen 2021
7. 10. Bytová výstavba - srpen 2021
7. 10. Stavební povolení - srpen 2021
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2021
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2021
7. 10. Index stavební produkce - srpen 2021
7. 10. Průmysl - srpen 2021
7. 10. Stavebnictví - srpen 2021
7. 10. Index průmyslové produkce - srpen 2021
7. 10. Stavební povolení - srpen 2021
7. 10. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - srpen 2021
7. 10. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - srpen 2021
8. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 40. kalendářní týden 2021
8. 10. Indexy tržeb v maloobchodě - srpen 2021
8. 10. Maloobchod - srpen 2021
8. 10. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - srpen 2021
8. 10. Návštěvnost v hotelech - srpen 2021
8. 10. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - srpen 2021
8. 10. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - srpen 2021
8. 10. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - srpen 2021
8. 10. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - srpen 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10