Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje

 

Kód: 250180-20
Název produktu: Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
Anotace: Datové sada obsahuje časovou řadu se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za kraje České republiky. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných, nezaměstnaných, míře ekonomické aktivity, míře nezaměstnanosti včetně údajů podle pohlaví.
Klíčová slova: Zaměstnaní, nezaměstnaní, míra ekonomické aktivity, míra nezaměstnanosti, zaměstnanost, nezaměstnanost, pracovní síla
Periodicita: Čtvrtletní
Územní členění: Česká republika, Kraj
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 1993-2020
Datum vydání 30.06.2020, 29.09.2020, 30.12.2020, 01.04.2021

 

  • Dokumentace datové sady
    01.07.2019 (kód: 250180-19)
  • Schéma datového souboru
    01.04.2021 (kód: 250180-20)
  • Data
    01.04.2021 (kód: 250180-20)