Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje

 

Kód: 250180-23
Název produktu: Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
Anotace: Datové sada obsahuje časovou řadu se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za kraje České republiky. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných, nezaměstnaných, míře ekonomické aktivity, míře nezaměstnanosti včetně údajů podle pohlaví.
Klíčová slova: Zaměstnaní, nezaměstnaní, míra ekonomické aktivity, míra nezaměstnanosti, zaměstnanost, nezaměstnanost, pracovní síla
Periodicita: Čtvrtletní
Územní členění: Česká republika, Kraj
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 1993-2023
Datum vydání 30.06.2023, 29.09.2023, 02.01.2024, 02.04.2024

 

  • Dokumentace datové sady
    29.09.2023 (kód: 250180-23)
  • Schéma datového souboru
    02.04.2024 (kód: 250180-23)
  • Data
    02.04.2024 (kód: 250180-23)