Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2021

Příjmy domácností mezičtvrtletně stouply o 3,9 %

30.09.2021
Kód: 050057-21
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně stoupl o 3,9 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 4,8 % a míra úspor poklesla o 3,2 procentního bodu.Nefinanční podniky: míra zisku mezičtvrtletně klesla, míra investic mírně stoupla

Míra zisku v 2. čtvrtletí byla 46,4 %, což je o 0,6 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí, ale o 3,0 p. b.1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 9,7 %1. Meziroční indexy jsou do značné míry ovlivněny nízkou srovnávací základnou (2. čtvrtletí 2020).

Míra investic proti předchozímu čtvrtletí mírně stoupla o 0,1 p. b. a dosáhla 26,6 %. Meziročně klesla o 3,3 p. b.1


Domácnosti:
příjmy i spotřeba výrazně stouply

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl v 2. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 3,9 %, meziročně vzrostl o 6,4 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 4,8 %. Meziročně se zvýšila o 8,6 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 2. čtvrtletí hodnoty 38 890 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 3,9 %, meziročně o 10,1 %1. Do výrazného meziročního růstu příjmů ze zaměstnání se také promítl pokles prostředků vyplacených zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS, které nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2 , jejich pokles přispěl k růstu mezd oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku.

Míra úspor dosáhla 21,3 %. Mezičtvrtletně tak byla míra úspor domácností nižší o 3,2 p. b., meziročně poklesla o 2,1 p. b.1  Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,2 p. b. a dosáhla 9,5 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 2. čtvrtletí 2021 mezičtvrtletně stoupl o 1,0 % a meziročně o 8,1 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

1 Sezónně neočištěný údaj
2 Jsou zachyceny jako vyplacené imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů (D. 122). Tato položka je součástí celkových mzdových nákladů, na které zaměstnavatelé obdrželi provozní dotace.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. září 2021
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 7. ledna 2022 (Čtvrtletní sektorové účty za 3. čtvrtletí 2021)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 1. čtvrtletí roku 2021 jsou k dispozici na:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-28072021-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-05072021-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty)
: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 • ccsu093021.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Míra úspor u domácností dosáhla 21,3%
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.09.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz