Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2019 a semidefinitivní výsledky za rok 2020

 
Kód: 270132-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Helena Málková
E-mail: helena.malkova@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Použité zkratky, Zdroje Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2019
Tab. 1 Účet výroby Excel PDF
Tab. 2 Účet tvorby důchodu Excel PDF
Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu Excel PDF
Tab. 4 Součásti kapitálového účtu Excel PDF

Souhrnný zemědělský účet - semidefinitivní výsledky roku 2020
Tab. 5 Účet výroby Excel PDF
Tab. 6 Účet tvorby důchodu Excel PDF
Tab. 7 Účet podnikatelského důchodu Excel PDF
Tab. 8 Součásti kapitálového účtu Excel PDF

Souhrnný zemědělský účet – srovnání
Tab. 9 Souhrnný zemědělský účet (produkční část) – naturální a hodnotové množství v běžných cenách, rok 2020 v porovnání s rokem 2019 Excel PDF
Tab. 10 ALI v letech 1998 - 2020 Excel PDF

Grafická příloha
Graf 1 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2019 Excel PDF
Graf 2 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2020 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.09.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.