Newsletter - 36/2023

 

8. září 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
4. 9. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9. Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2023
Ve 2. čtvrtletí 2023 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,7 %, reálně klesla o 3,1 %. Medián mezd činil 36 816 Kč.
4. 9. Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 9. Registr ekonomických subjektů – otevřená data - srpen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Index stavební produkce - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Index průmyslové produkce - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2023
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 5,9 mld. Kč, který byl meziročně o 16,6 mld. Kč menší.
6. 9. Stavební produkce a zakázky - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Stavební povolení a bytová výstavba - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Stavební povolení - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Průmysl - červenec 2023
Průmyslová produkce v červenci meziročně reálně klesla o 2,8 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 3,0 %.
6. 9. Stavebnictví - červenec 2023
Stavební produkce v červenci meziročně klesla o 2,1 %, meziměsíčně byla nižší o 3,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 16,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 8,6 % bytů více, dokončeno bylo o 4,9 % bytů více.
6. 9. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Průmysl - měsíční data - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Dokončené budovy - 2022 revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2023 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Stavební práce "S" - 2022 revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Dokončené byty v obcích - 2022 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 9. Stavební produkce letos klesá
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. Maloobchod - červenec 2023
Meziročně se tržby v maloobchodě v červenci snížily reálně o 1,8 %, meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 4,9 % a meziměsíčně o 1,1 %.
7. 9. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 9. ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9. Návštěvnost v hotelech - červenec 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 36. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
11. 9. Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. pololetí 2023
11. 9. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 30. týden / červenec 2023
11. 9. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 30. týden / červenec 2023
11. 9. Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2023
11. 9. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - srpen 2023
11. 9. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2023
11. 9. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - červenec 2023
11. 9. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - červenec 2023
11. 9. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červenec 2023
11. 9. Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2023
11. 9. Indexy spotřebitelských cen - srpen 2023
12. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - srpen 2023
12. 9. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2023
13. 9. Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2023
15. 9. Statistika&My - září 2023
15. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 37. kalendářní týden 2023
15. 9. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2023
15. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - září 2023
15. 9. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2013–2022
15. 9. Vývoj ekonomiky České republiky - 2. čtvrtletí 2023
15. 9. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 3/2023 (pouze anglicky)
15. 9. Porovnání krajů - aktualizace 15. 9. 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 54 22
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82  Praha 10