Newsletter - 32/2018

 

10. srpna 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
6. 8. Průmysl - červen 2018
Průmyslová produkce v červnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 6,9 %, bez očištění byla vyšší o 3,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 5,1 %.
6. 8.
Stavebnictví - červen 2018
Stavební produkce v červnu 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 8,9 %, bez očištění se zvýšila o 7,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,9 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 13,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 0,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 5,8 % bytů méně.
6. 8. Maloobchod - červen 2018
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu zvýšily reálně o 3,2 %, bez očištění o 2,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně stagnovaly.  
6. 8. Porážky hospodářských zvířat - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
6. 8.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
6. 8.
Průmysl - měsíční data - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
6. 8.
Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
6. 8.
Index stavební produkce - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
6. 8.
Stavební povolení - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
6. 8.
Bytová výstavba - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
6. 8.
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
6. 8.
Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
6. 8.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
7. 8.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
7. 8.
Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
7. 8.
Zahraniční obchod - červen 2018
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,8 mld. Kč, který byl meziročně o 3,5 mld. Kč nižší.

7. 8.
Chov skotu - 1. pololetí 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
7. 8.
Chov prasat - 1. pololetí 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
7. 8.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
7. 8.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
8. 8.
Návštěvnost v hotelech - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
8. 8.
Služby - 2. čtvrtletí 2018
Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,2 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně zvýšily reálně o 2,6 %, bez očištění o 3,1 %.

8. 8.
Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2018
Ve 2. čtvrtletí 2018 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 4,6 % a počet přenocování o 2,2 %. Návštěvnost tak nepřetržitě roste již pátým rokem.

8. 8.
Služby - měsíční indexy tržeb - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
8. 8.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
8. 8.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
8. 8.
Indexy tržeb v maloobchodě - červen 2018 - doplnění
Pravidelná aktualizace časové řady.
8. 8.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
9. 8.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2018
Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci oproti červnu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen v červenci zpomalil na 2,3 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v červnu.
9. 8.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
9. 8.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - květen 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
9. 8.
Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2018
Pravidelná aktualizace časové řady.
10. 8.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červenec 2018
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 2,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle rekreace a kultura.

Připravujeme:
13. 8. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2018
13. 8. Odhady sklizní - červenec 2018
14. 8. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 2. čtvrtletí 2018
14. 8. Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2018
15. 8. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - červenec 2018
15. 8. Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
16. 8. Průměrné ceny zemědělských výrobků - červenec 2018
16. 8. Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2018
16. 8. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2018
16. 8. Indexy cen zemědělských výrobců - červenec 2018
16. 8. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - červenec 2018
16. 8. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červen 2018
16. 8. Indexy cen výrobců - červenec 2018
16. 8. Indexy cen výrobců (měsíčně) - červenec 2018
16. 8. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100) - 2. čtvrtletí 2018
16. 8. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2018
17. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2018
17. 8. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - srpen 2018

Informace ze světa:
6. 8. Eurostat: Míra úmrtnosti po napadení se v EU snižuje
7. 8. Eurostat: Kolik stojí plyn a elektřina v jednotlivých zemích EU
10. 8. Statistics Netherlands: V registru dárců orgánů je více žen

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10