Newsletter - 20/2020

 

15. května 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
12. 5. Počet zemřelých - 11. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 5.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 11. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 5.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 5.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2020
Spotřebitelské ceny klesly v dubnu proti březnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména snížením cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 3,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v březnu.
13. 5.
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2020
Ceny vývozu se v 1. čtvrtletí 2020 proti 4. čtvrtletí 2019 snížily o 0,3 %, ceny dovozu o 1,0 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,7 %. Meziročně ceny vývozu v 1. čtvrtletí klesly o 1,4 %, ceny dovozu o 1,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %.
13. 5.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 5.
Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2020
V březnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 4,1 %, dovozní ceny o 2,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,1 %, dovozní ceny klesly o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,4 %.
13. 5.
Indexy spotřebitelských cen - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 5.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 5.
Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - rok 2019 (pouze anglicky)
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 5.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 20. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 15. 5. 2020
Dlouhodobé časové řady vývoje vybraných ukazatelů ve 14 odvětvích. Doplněno animovanými grafy.
15. 5.
Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech - 2010 - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2020
Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 3,6 % a meziročně o 2,2 %.
15. 5.
Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
19. 5. Počet zemřelých - 12. kalendářní týden 2020
19. 5. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 12. kalendářní týden 2020
20. 5. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2020
20. 5. Indexy cen výrobců (měsíčně) - duben 2020
20. 5. Průměrné ceny zemědělských výrobků - duben 2020
20. 5. Indexy cen zemědělských výrobců - duben 2020
20. 5. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - duben 2020
20. 5. Indexy cen výrobců - duben 2020
20. 5. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 1. čtvrtletí 2020
21. 5. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - březen 2020
21. 5. Porovnání krajů - aktualizace 21. 05. 2020
22. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 21. kalendářní týden 2020 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10