Kapacity hromadných ubytovacích zařízení

 

Kód: 020055-22
Název produktu: Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o kapacitách hromadných ubytovacích zařízení v České republice od roku 2012, a to informace o počtech zařízení, počtech pokojů, lůžek, případně míst pro stany a karavany. Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku, za kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a hlavního města Prahy, za turistické oblasti, turistické regiony, jednotlivé obce a městské obvody (části) statutárních měst.
Klíčová slova: Kapacita, ubytovací zařízení, hromadné ubytovací zařízení, cestovní ruch, pokoj, lůžko, místo pro stany a karavany, kategorie ubytovacích zařízení
Periodicita: Roční
Územní členění:
Stát, kraj, okres, SO ORP, SO Prahy, obce, městské obvody (části), turistické regiony, turistické oblasti
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data
Verze: Česká
Rok: 2012-2021
Datum vydání

17.05.2022

 

  • Dokumentace datové sady
    17.05.2022 (kód: 020055-22)
  • Schéma datového souboru
    17.05.2022 (kód: 020055-22)
  • Data
    17.05.2022 (kód: 020055-22)