Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce

 

Aktualizace této stránky byla ukončena. Data jsou nově zveřejňována na stránce Pohyb obyvatel

Kód: 130141-21
Název produktu: Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
Anotace: Datová sada obsahuje statistické údaje o přirozeném i mechanickém pohybu obyvatel, tedy o počtu živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých za obce, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), okresy, kraje i republiku. Doplněny jsou údaje o přirozeném přírůstku obyvatel, přírůstku stěhováním, celkovém přírůstku, a také o středním stavu obyvatel.
Klíčová slova: Narození, živě narození, zemřelí, přistěhovalí, vystěhovalí, migrace, stěhování, přirozený pohyb, mechanický pohyb, celkový přírůstek, střední stav obyvatel, pohyb obyvatel, přirozená měna, mechanická měna.
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika, kraje, okresy, správní obvody ORP, obce
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data
Verze: Česká
Rok: 2014-2020
Datum vydání 30.04.2021

 

 • Dokumentace datové sady
 • Schéma datového souboru 2021
 • Data 2021
 • Schéma datového souboru 2020
 • Data 2020
 • Schéma datového souboru 2019
 • Data 2019
 • Schéma datového souboru 2018
 • Data 2018
 • Schéma datového souboru 2017
 • Data 2017
 • Schéma datového souboru 2016
 • Data 2016
 • Schéma datového souboru 2015
 • Data 2015
 • Schéma datového souboru 2014
 • Data 2014