Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce

 

Kód: 130141-18
Název produktu: Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
Anotace: Datová sada obsahuje statistické údaje o přirozeném i mechanickém pohybu obyvatel, tedy o počtu živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých za obce, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), okresy, kraje i republiku. Doplněny jsou údaje o přirozeném přírůstku obyvatel, přírůstku stěhováním, celkovém přírůstku, a také o středním stavu obyvatel.
Klíčová slova: Narození, živě narození, zemřelí, přistěhovalí, vystěhovalí, migrace, stěhování, přirozený pohyb, mechanický pohyb, celkový přírůstek, střední stav obyvatel, pohyb obyvatel, přirozená měna, mechanická měna.
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika, kraje, okresy, správní obvody ORP, obce
Kontakt: eduard.durnik@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/10180/62582000/130141-17dds.docx

https://www.czso.cz/documents/10180/62582000/130141-17dds.pdf

https://www.czso.cz/documents/10180/62582000/130141-17dds.htm

Typ produktu: Otevřená data
Verze: Česká
Rok: 2014, 2015, 2016, 2017
Datum vydání 18.05.2018

 

  • Dokumentace datové sady
  • Schéma datového souboru 2017
  • Data 2017
  • Schéma datového souboru 2016
  • Data 2016
  • Schéma datového souboru 2015
  • Data 2015
  • Schéma datového souboru 2014
  • Data 2014