Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech

 

Kód: 130142-22
Název produktu: Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2010 o věkovém složení mužů a žen (pětileté věkové skupiny) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za okresy, kraje a Českou republiku.
Klíčová slova: Počet obyvatel, stav obyvatel, populace, věk, pohlaví, věková struktura, pětileté věkové skupiny.
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika, Kraje, Okresy
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, Časová řada
Verze: Česká
Rok: 2010-2021
Datum vydání 02.05.2022

 

  • Dokumentace datové sady
  • Schéma datového souboru
    02.05.2022 (kód: 130142-22)
  • Data
    02.05.2022 (kód: 130142-22)