Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech

 

Kód: 130142-19
Název produktu: Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2010 o věkovém složení mužů a žen (pětileté věkové skupiny) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za okresy, kraje a Českou republiku.
Klíčová slova: Počet obyvatel, stav obyvatel, populace, věk, pohlaví, věková struktura, pětileté věkové skupiny.
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika, Kraje, Okresy
Kontakt: eduard.durnik@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/10180/62615403/130142-17dds.docx

https://www.czso.cz/documents/10180/62615403/130142-17dds.pdf

https://www.czso.cz/documents/10180/62615403/130142-17dds.htm

Typ produktu: Otevřená data, Časová řada
Verze: Česká
Rok: 2010-2018
Datum vydání 17.05.2019

 

  • Dokumentace datové sady
  • Schéma datového souboru
    17.05.2019 (kód: 130142-19)
  • Data
    17.05.2019 (kód: 130142-19)