Náboženské vyznání obyvatelstva - 2001

 
Kód: e-4110-03
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Obyvatelstvo hlásící se k jednotlivým církvím a náboženským společnostem
Skladba obyvatelstva podle náboženského vyznání, pohlaví a podle věku
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a nejvyššího ukončeného vzdělání

Náboženské vyznání obyvatelstva podle národnosti a rodinného stavu obyvatel
(Oba uvedené ukazatele mají spíše doplňující charakter a nejsou typickými znaky modifikující náboženské vyznání jako takové.)
Národnost
Rodinný stav

Územní rozložení obyvatelstva podle náboženského vyznání
Velikostní skupiny obcí
Kraje a okresy
Města

Církve s nejvyšším počtem obyvatel hlásících se k náboženskému vyznání
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Církev československá husitská
Kategorie nezjištěno
Závěry

Přílohová část
Graf 1 Složení obyvatelstva podle náboženského vyznání Excel
Graf 2: Náboženské vyznání obyvatelstva ČR v roce 1991 a 2001 Excel
Graf 3: Věřící celkem a věřící hlásící se k římskokatolickému vyznání podle věku a pohlaví Excel
Graf 4: Věřící muži a ženy podle nejvyššího ukončeného vzdělání Excel
Mapa 1 Územní členění České republiky PDF
Mapa 2 Podíl obyvatel s uvedeným náboženským vyznáním PDF
Tab. 1 Složení obyvatelstva podle náboženského vyznání Excel PDF
Tab. 2 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání, věkových skupin a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 3 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání, nejvyššího ukončeného vzdělání a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 4 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 5 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a krajů Excel PDF
Tab. 6 Obyvatelstvo okresů podle náboženského vyznání Excel PDF
Tab. 7 Obyvatelstvo ve městech nad 5 000 obyvatel podle náboženského vyznání Excel PDF
Tab. 8 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání v letech 1991 a 2001 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.