Způsob vytápění

Více než dvě třetiny (68,0 %) obydlených domů se zjištěnou informací o způsobu vytápění měly ústřední domovní vytápění z kotelny či kotle v domě mimo byty. Přibližně každý dvacátý (5,6 %) obydlený dům byl vytápěn ústředně dálkově z kotelny či teplárny mimo dům. Více než čtvrtina (26,4 %) obydlených domů neměla ústřední topení.
Výsledky

Obydlené domy podle způsobu vytápění v roce 2021

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Obydlené domy podle způsobu vytápění v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené domy s byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy s byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
domy
celkem

v tom podle způsobu vytápění

ústřední dálkové ústřední domovní bez ústředního
topení1)
nezjištěno

1991

1 597 076 92 062 601 183 903 092 739

2001

1 630 705 98 473 1 093 700 420 416 18 116

2011

1 800 075 100 320 1 350 008 302 995 46 752

2021

1 952 668 107 882 1 315 251 511 027 18 508
1) Zahrnuje domy bez ústředního dálkového a ústředního domovního vytápění. Jednotlivé byty mohou být vytápěny ústředním topením s vlastním zdrojem pouze pro daný byt nebo jiným způsobem.

 

Obydlené domy podle způsobu vytápění a podle krajů

Ústředním domovním topením byly nejvíce vytápěny obydlené domy se zjištěným způsobem vytápění ve Zlínském (72,2 %) a Jihomoravském kraji (72,1 %), naopak nejnižší podíl byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (56,4 %). Podíl obydlených domů s ústředním dálkovým vytápěním byl s odstupem nejvyšší v Hlavním městě Praze (15,2 %) před druhým Karlovarským krajem (11,7 %). Naopak nejnižší hodnoty dosáhl tento podíl ve Středočeském kraji (3,0 %). Bez ústředního topení byla bezmála třetina obydlených domů v Libereckém (31,7 %) a Královéhradeckém kraji (30,7 %), zatímco nejnižší podíl obydlených domů bez ústředního topení měl kraj Moravskoslezský (23,7 %).

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené
domy
celkem

v tom podle způsobu vytápění

ústřední dálkové ústřední domovní bez ústředního
topení1)
nezjištěno

Česká republika

1 952 668 107 882 1 315 251 511 027 18 508

Hlavní město Praha

98 217 14 874 55 100 27 714 529

Středočeský kraj

331 341 9 793 232 418 84 807 4 323

Jihočeský kraj

133 404 7 834 88 324 35 605 1 641

Plzeňský kraj

115 802 6 158 77 227 30 937 1 480

Karlovarský kraj

42 406 4 902 26 188 10 900 416

Ústecký kraj

123 776 12 188 76 532 33 638 1 418

Liberecký kraj

79 493 3 245 50 231 24 810 1 207

Královéhradecký kraj

116 863 6 286 73 829 35 465 1 283

Pardubický kraj

113 293 4 326 77 341 30 609 1 017

Kraj Vysočina

114 230 3 711 80 646 28 864 1 009

Jihomoravský kraj

241 367 8 914 172 910 57 971 1 572

Olomoucký kraj

126 126 4 988 85 836 34 500 802

Zlínský kraj

125 469 4 441 89 980 30 253 795

Moravskoslezský kraj

190 881 16 222 128 689 44 954 1 016
1) Zahrnuje domy bez ústředního dálkového a ústředního domovního vytápění. Jednotlivé byty mohou být vytápěny ústředním topením s vlastním zdrojem pouze pro daný byt nebo jiným způsobem.

 

Obydlené domy podle způsobu vytápění a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.