Vlastnická struktura domů

Nejrozšířenějším typem vlastníka domů byly k 26. 3. 2021 fyzické osoby, které vlastnily 88,3 % všech obydlených domů v České republice, u nichž se podařilo typ vlastníka zjistit. Druhou nejčastější formou vlastnictví bylo „spoluvlastnictví vlastníků bytů“, které bylo zjištěno u 144 128 obydlených domů. Již třetí sčítání po sobě pokračoval pokles počtu domů ve vlastnictví bytových družstev, obcí a státu, které zaujímaly dohromady jen 2,3 % obydleného domovního fondu se zjištěným typem vlastníka. Vlastnická struktura domů nebyla poprvé v historii sčítání zjišťována přímo od respondentů, ale byla odvozena z evidovaných údajů v katastru nemovitostí.
Výsledky

Obydlené domy podle vlastníka domu

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Obydlené domy podle vlastníka domu v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené domy, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené domy
celkem

v tom podle vlastníka domu

fyzická
osoba
obec,
stát1)
bytové
družstvo2)
jiná
právnická
osoba
spoluvlastnictví
vlastníků
bytů
kombinace
vlastníků
nezjištěno

1991

1 597 076 1 308 286 213 961 51 835 . . . 254

2001

1 630 705 1 397 924 79 066 41 808 . . . 8 295

2011

1 800 075 1 499 512 48 948 31 509 22 944 137 687 22 429 37 046

2021

1 952 668 1 716 302 31 443 13 230 35 765 144 128 3 639 8 161
1) v roce 2001 zahrnuje i bývalá lidová bytová družstva (LBD)
2) v roce 1991 a 2001 zahrnuje pouze stavební bytová družstva (SBD)

 

Obydlené domy podle vlastníka domu a podle krajů

Hlavní město Praha mělo k 26. 3. 2021 ze všech krajů, kvůli nadprůměrnému zastoupení bytových domů, zdaleka nejnižší podíl obydlených domů ve vlastnictví fyzických osob (68,3 %) a naopak nejvyšší podíly obydlených domů ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (22,0 %), ve vlastnictví jiných právnických osob (5,3 %) a bytových družstev (3,0 %). Nejvyšší relativní zastoupení obydlených domů ve vlastnictví obcí a státu vykázal Karlovarský kraj (2,5 %). Ve Středočeském a Zlínském kraji bylo vlivem výrazné převahy rodinných domů 92,3 % obydleného domovního fondu, u něhož se podařilo typ vlastníka zjistit, ve vlastnictví fyzických osob – nejvíce ze všech krajů. V Praze a v Moravskoslezském kraji se nacházely dva z pěti obydlených domů ve vlastnictví bytových družstev v Česku.

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené domy
celkem

v tom podle vlastníka domu

fyzická
osoba
obec,
stát
bytové
družstvo
jiná
právnická
osoba
spoluvlastnictví
vlastníků
bytů
kombinace
vlastníků
nezjištěno

Česká republika

1 952 668 1 716 302 31 443 13 230 35 765 144 128 3 639 8 161

Hlavní město Praha

98 217 66 733 934 2 959 5 187 21 494 438 472

Středočeský kraj

331 341 304 248 3 718 1 039 4 179 15 843 497 1 817

Jihočeský kraj

133 404 118 504 2 851 907 1 925 8 104 253 860

Plzeňský kraj

115 802 102 005 2 429 251 1 710 8 891 187 329

Karlovarský kraj

42 406 33 155 1 072 47 972 6 900 143 117

Ústecký kraj

123 776 103 951 2 877 2 137 2 960 11 333 241 277

Liberecký kraj

79 493 69 065 1 689 322 1 522 6 329 171 395

Královéhradecký kraj

116 863 104 318 2 011 491 1 603 7 556 215 669

Pardubický kraj

113 293 101 872 1 900 407 1 292 7 158 239 425

Kraj Vysočina

114 230 104 090 1 583 613 1 222 6 068 143 511

Jihomoravský kraj

241 367 217 034 3 479 724 2 933 15 850 426 921

Olomoucký kraj

126 126 112 624 1 883 524 1 690 8 701 233 471

Zlínský kraj

125 469 115 404 1 028 187 1 225 7 039 164 422

Moravskoslezský kraj

190 881 163 299 3 989 2 622 7 345 12 862 289 475

 

Domy podle vlastníka domu a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.