Vlastnická struktura domů

Nejrozšířenějším typem vlastníka domů byly k 26. 3. 2021 fyzické osoby, které vlastnily 88,4 % všech domů v České republice. Druhou nejčastější formou vlastnictví bylo „spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)“, které bylo evidováno u 146 799 domů. Již třetí sčítání po sobě pokračoval pokles počtu domů ve vlastnictví bytových družstev, obcí a státu, které zaujímaly dohromady jen 2,4 % domovního fondu. Vlastnická struktura domů nebyla poprvé v historii sčítání zjišťována přímo od respondentů, ale byla odvozena z údajů evidovaných v katastru nemovitostí.
Výsledky

Vlastnická struktura domů

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Domy podle typu vlastníka a krajů

Hlavní město Praha mělo k 26. 3. 2021 ze všech krajů, kvůli nadprůměrnému zastoupení bytových domů, zdaleka nejnižší podíl domů ve vlastnictví fyzických osob (68,1 %) a naopak nejvyšší relativní podíly domů ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (20,1 %), ve vlastnictví jiných právnických osob (6,7 %) a bytových družstev (2,9 %). Nejvyšší relativní zastoupení domů ve vlastnictví obcí a státu vykázal Karlovarský kraj (2,8 %). Ve Středočeském kraji bylo vlivem výrazné převahy rodinných domů 91,8 % domovního fondu ve vlastnictví fyzických osob – nejvíce ze všech krajů. V Praze a v Moravskoslezském kraji se nacházely dva z pěti domů ve vlastnictví bytových družstev v Česku.

SLDB 2021

Území

Domy celkem

z toho podle vlastníka domu

fyzická
osoba
obec, stát bytové
družstvo
jiná právnická
osoba
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
kombinace
vlastníků

Česká republika

2 353 024 2 079 008 41 505 14 250 55 432 146 799 4 301

Hlavní město Praha

107 513 73 226 1 261 3 067 7 215 21 592 492

Středočeský kraj

403 955 370 736 5 466 1 186 7 135 16 319 623

Jihočeský kraj

178 254 159 963 3 710 1 019 3 617 8 371 292

Plzeňský kraj

144 038 128 197 3 179 317 2 759 8 969 186

Karlovarský kraj

49 255 38 684 1 384 76 1 804 7 033 134

Ústecký kraj

146 048 123 734 3 645 2 185 4 346 11 437 314

Liberecký kraj

100 607 88 460 2 159 365 2 466 6 489 178

Královéhradecký kraj

147 257 131 930 2 726 557 3 019 7 773 262

Pardubický kraj

139 058 125 646 2 528 472 2 257 7 305 236

Kraj Vysočina

146 623 134 187 2 246 698 2 277 6 220 208

Jihomoravský kraj

279 309 251 557 4 364 833 4 637 16 074 470

Olomoucký kraj

147 564 131 775 2 617 591 2 783 8 815 296

Zlínský kraj

149 727 137 320 1 574 214 2 208 7 463 262

Moravskoslezský kraj

213 816 183 593 4 646 2 670 8 909 12 939 348

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.