Vlastnická struktura domů

Nejrozšířenějším typem vlastníka domů byly k 26. 3. 2021 fyzické osoby, které vlastnily 88,7 % všech domů v České republice, u nichž se podařilo typ vlastníka zjistit. Druhou nejčastější formou vlastnictví bylo „spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)“, které bylo zjištěno u 148 384 domů. Již třetí sčítání po sobě pokračoval pokles počtu domů ve vlastnictví bytových družstev, obcí a státu, které zaujímaly dohromady jen 2,4 % domovního fondu se zjištěným typem vlastníka. Vlastnická struktura domů nebyla poprvé v historii sčítání zjišťována přímo od respondentů, ale byla odvozena z údajů evidovaných v katastru nemovitostí.
Výsledky

Vlastnická struktura domů

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Domy podle typu vlastníka a krajů

Hlavní město Praha mělo k 26. 3. 2021 ze všech krajů, kvůli nadprůměrnému zastoupení bytových domů, zdaleka nejnižší podíl domů ve vlastnictví fyzických osob (68,1 %) a naopak nejvyšší relativní podíly domů ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (20,7 %), ve vlastnictví jiných právnických osob (6,7 %) a bytových družstev (2,8 %). Nejvyšší relativní zastoupení domů ve vlastnictví obcí a státu vykázal Karlovarský kraj (2,8 %). Ve Středočeském kraji bylo vlivem výrazné převahy rodinných domů 92,3 % domovního fondu, u něhož se podařilo typ vlastníka zjistit, ve vlastnictví fyzických osob – nejvíce ze všech krajů. V Praze a v Moravskoslezském kraji se nacházely dva z pěti domů ve vlastnictví bytových družstev v Česku.

SLDB 2021

Území

Domy celkem

z toho podle vlastníka domu

fyzická
osoba
obec, stát bytové
družstvo
jiná právnická
osoba
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
kombinace
vlastníků

Česká republika

2 352 055 2 075 572 41 372 13 914 55 407 148 384 4 762

Hlavní město Praha

108 146 73 178 1 265 3 010 7 242 22 208 522

Středočeský kraj

403 581 370 059 5 437 1 130 7 113 16 462 683

Jihočeský kraj

177 903 159 458 3 696 1 000 3 620 8 429 350

Plzeňský kraj

143 971 128 026 3 142 285 2 762 9 032 230

Karlovarský kraj

49 279 38 668 1 363 50 1 805 7 067 165

Ústecký kraj

146 008 123 634 3 635 2 181 4 329 11 456 324

Liberecký kraj

100 636 88 411 2 155 345 2 464 6 528 206

Královéhradecký kraj

147 236 131 818 2 719 537 3 018 7 833 282

Pardubický kraj

138 937 125 467 2 484 443 2 252 7 335 293

Kraj Vysočina

146 174 133 670 2 260 682 2 268 6 258 219

Jihomoravský kraj

279 424 251 297 4 374 769 4 631 16 324 540

Olomoucký kraj

147 306 131 393 2 588 566 2 779 8 918 324

Zlínský kraj

149 516 136 997 1 588 196 2 202 7 551 263

Moravskoslezský kraj

213 938 183 496 4 666 2 720 8 922 12 983 361

 

Domy podle typu vlastníka a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.