Dopravní prostředek

Pro osoby vyjíždějící do zaměstnání je nejčastějším dopravním prostředkem automobil řízený vyjíždějící osobou, který pro cestu do práce využívá téměř 1,9 milionu osob, což představuje 54,8 % všech vyjíždějících osob do zaměstnání se zjištěným dopravním prostředkem. Dalším významným dopravním prostředkem pro cesty do zaměstnání je městská hromadná doprava, kterou využívá 531 tisíc osob. Žáci a studenti nejčastěji docházeli do školy pěšky. Šlo o téměř 250 tisíc žáků a studentů, což představuje 26,6 % všech vyjíždějících žáků a studentů se zjištěným dopravním prostředkem.
Výsledky

Vyjíždějící do zaměstnání podle hlavního dopravního prostředku a pohlaví v roce 2021

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

 

Vyjíždějící do zaměstnání podle hlavního dopravního prostředku a podle krajů*)

Ve všech krajích s výjimkou Prahy byl nejčastěji využívaným dopravním prostředkem pro vyjížďku do zaměstnání automobil řízený vyjíždějící osobou. Podíl osob vyjíždějících do zaměstnání vlastnoručně řízeným automobilem na vyjíždějících osobách se zjištěným dopravním prostředkem dosahoval 63,5 % v Karlovarském kraji, v Praze to bylo pouhých 30 %. Dominantním dopravním prostředkem pro vyjíždějící do zaměstnání v Praze je městská hromadná doprava, kterou využívá více než 250 tisíc osob, což představuje 55,7 % všech vyjíždějících osob do zaměstnání v Praze se zjištěným dopravním prostředkem.
 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Vyjíždějící
do zaměstnání
celkem

v tom hlavní dopravní prostředek

automobil
- řidič

automobil
- spolucestující

městská
hromadná
doprava (MHD)

autobus (kromě
MHD)

vlak

motocykl

jízdní kolo

jiný
dopravní
prostředek

žádný
dopravní
prostředek
(pouze pěšky)

nezjištěno

Česká republika

3 642 644 1 874 806 182 918 530 890 199 755 116 155 8 415 133 629 15 459 356 109 224 508

Hlavní město Praha

496 421 136 938 9 075 253 765 5 537 5 449 1 448 7 017 2 166 34 511 40 515

Středočeský kraj

505 933 297 586 24 514 32 942 32 897 32 451 1 269 12 585 2 076 38 596 31 017

Jihočeský kraj

208 298 122 147 10 671 12 686 10 929 3 719 534 10 554 946 23 523 12 589

Plzeňský kraj

208 122 122 977 10 916 20 727 9 557 5 470 342 5 142 939 18 756 13 296

Karlovarský kraj

86 657 51 544 5 756 4 585 5 137 1 653 131 1 284 373 10 660 5 534

Ústecký kraj

247 769 141 140 17 420 22 147 14 944 7 240 367 4 066 960 23 684 15 801

Liberecký kraj

142 059 75 871 9 706 12 141 9 705 2 998 313 2 982 609 18 238 9 496

Královéhradecký kraj

179 293 100 903 9 522 7 474 10 054 5 361 502 12 787 743 21 209 10 738

Pardubický kraj

176 387 96 102 9 132 7 283 9 397 7 451 520 14 260 771 20 874 10 597

Kraj Vysočina

168 717 99 370 10 960 6 702 10 614 3 583 390 4 844 593 22 345 9 316

Jihomoravský kraj

427 293 209 228 20 211 73 406 26 883 17 785 1 067 15 555 1 950 38 133 23 075

Olomoucký kraj

209 771 108 866 11 105 12 445 13 716 8 595 458 16 604 992 25 769 11 221

Zlínský kraj

194 484 106 826 11 415 12 060 14 561 4 615 372 11 753 786 21 353 10 743

Moravskoslezský kraj

391 440 205 308 22 515 52 527 25 824 9 785 702 14 196 1 555 38 458 20 570
*) nezahrnuje osoby pracující na adrese obvyklého bydliště, osoby bez stálého pracoviště a osoby s nezjištěným místem pracoviště;
   včetně pracujících žáků a studentů

 

Vyjíždějící do školy podle hlavního dopravního prostředku a podle krajů*)

Nejčastěji využívané dopravní prostředky pro cestu do škol jsou na úrovni krajů různorodější než v případě dopravních prostředků využívaných pro cestu do zaměstnání, kde dominuje osobní automobil. V šesti krajích (Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Ústecký, Karlovarský) nejvíce žáků a studentů dochází do školy pěšky. Na Vysočině, ve Zlínském, Jihočeském, Královéhradeckém, Pardubickém a Plzeňském kraji je nejčastěji využívaným dopravním prostředkem pro cestu do školy autobus. Vysočina má ze všech krajů nejvyšší podíl vyjíždějících studentů a žáků využívajících autobus na celkovém počtu všech vyjíždějících žáků a studentů se zjištěným dopravním prostředkem (37,5 %). V Praze dominuje městská hromadná doprava (51,4 %) a ve Středočeském kraji nejvíce žáků a studentů vyjíždí do škol jako spolujezdci v automobilech (24,8 %).

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Vyjíždějící
do školy
celkem

v tom hlavní dopravní prostředek

automobil
- řidič

automobil
- spolucestující

městská
hromadná
doprava (MHD)

autobus (kromě
MHD)

vlak

motocykl

jízdní kolo

jiný
dopravní
prostředek

žádný
dopravní
prostředek
(pouze pěšky)

nezjištěno

Česká republika

1 430 899 20 344 155 409 192 188 215 399 89 033 684 7 200 3 335 248 120 499 187

Hlavní město Praha

163 718 1 197 11 073 56 062 1 832 1 826 40 532 649 35 855 54 652

Středočeský kraj

207 329 3 442 34 462 23 935 31 909 15 479 125 936 538 28 282 68 221

Jihočeský kraj

87 061 1 669 10 954 7 040 17 324 5 091 58 513 182 13 577 30 653

Plzeňský kraj

76 322 1 416 10 161 8 223 12 423 5 424 49 182 165 11 571 26 708

Karlovarský kraj

35 389 637 4 240 2 865 5 015 2 233 14 46 88 5 396 14 855

Ústecký kraj

107 189 1 744 11 359 11 307 12 075 6 877 39 141 177 16 569 46 901

Liberecký kraj

59 905 835 6 800 6 056 9 050 3 139 36 153 136 10 719 22 981

Královéhradecký kraj

72 551 1 191 8 447 5 073 14 142 5 998 56 644 156 12 520 24 324

Pardubický kraj

71 080 1 017 8 107 4 520 14 005 6 774 36 720 142 12 586 23 173

Kraj Vysočina

68 607 1 069 8 227 3 400 17 699 4 248 36 158 98 12 234 21 438

Jihomoravský kraj

161 377 1 791 12 860 25 568 27 019 9 799 69 840 371 30 359 52 701

Olomoucký kraj

85 549 1 105 7 959 7 200 15 775 7 452 44 936 200 16 146 28 732

Zlínský kraj

77 242 1 157 6 844 6 562 16 859 5 177 31 713 150 13 469 26 280

Moravskoslezský kraj

157 580 2 074 13 916 24 377 20 272 9 516 51 686 283 28 837 57 568
*) nezahrnuje osoby studující na adrese obvyklého bydliště a osoby s nezjištěným místem školy;
   bez pracujících žáků a studentů

 

 

Vyjížďka do zaměstnání a škol dle dopravního prostředku

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.