Právní důvod užívání bytu

Mezi obydlenými byty se zjištěným právním důvodem užívání převažovaly ty ve vlastním domě, takových bylo skoro 1,6 milionu a jejich podíl dosáhl 38,5 %. Počtem následovaly byty v osobním vlastnictví, kterých bylo přes 1,1 milionu a které představovaly 27,1 %. Přes 890 tisíc obydlených bytů bylo nájemních či pronajatých a ty relativně zaujímaly 21,5 %. Nejméně obydlených bytů bylo jiného důvodu užívání: přes 130 tisíc s podílem 3,2 %.
Výsledky

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené byty
celkem

v tom podle právního důvodu užívání bytu

ve vlastním
domě

 
v osobním
vlastnictví

 
družstevní jiné bezplatné
užívání bytu

 
nájemní /
pronajatý

 
jiný důvod
užívání bytu

 
nezjištěno

1991

3 705 681 1 367 027 31 164 697 829 94 875 1 465 231 45 586 3 969

2001

3 827 678 1 371 684 421 654 652 028 173 656 1 092 950 96 747 18 959

2011

4 104 635 1 470 174 824 076 385 601 140 348 920 405 44 645 319 386

2021

4 480 139 1 595 698 1 121 375 140 821 260 225 890 802 133 474 337 744

 

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle krajů

Byt ve vlastním domě byl nejčastějším právním důvodem užívání obydleného bytu se zjištěnou charakteristikou ve všech krajích s výjimkou Hlavního města Prahy a Karlovarského kraje. Nejvyšší podíl měl tento právní důvod ve Středočeském kraji a dosáhl 53,4 %. Nad 50 % byl tento podíl i v Kraji Vysočina (52,4 %) a Zlínském kraji (50,6 %). V Hlavním městě Praze bylo nejvíce obydlených bytů v osobním vlastnictví (38,3 %) a v Karlovarském kraji taktéž (40,1 %). Hlavní město Praha mělo oproti ostatním krajům výrazně nižší podíl obydlených bytů ve vlastním domě, který byl 11,0 %.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom podle právního důvodu užívání bytu

ve vlastním
domě
v osobním
vlastnictví
družstevní jiné bezplatné
užívání bytu
nájemní /
pronajatý
jiný důvod
užívání bytu
nezjištěno

Česká republika

4 480 139 1 595 698 1 121 375 140 821 260 225 890 802 133 474 337 744

Hlavní město Praha

627 705 63 124 219 058 35 107 36 630 200 753 16 766 56 267

Středočeský kraj

561 642 276 434 106 306 8 916 35 220 74 312 16 556 43 898

Jihočeský kraj

265 601 108 336 59 399 8 267 16 554 46 435 7 683 18 927

Plzeňský kraj

247 030 92 920 63 803 1 562 16 092 45 716 7 094 19 843

Karlovarský kraj

125 299 31 200 45 028 665 6 594 25 106 3 701 13 005

Ústecký kraj

353 285 96 529 90 612 26 124 15 565 77 275 9 571 37 609

Liberecký kraj

187 627 64 339 45 772 3 659 10 408 40 899 5 404 17 146

Královéhradecký kraj

228 569 96 649 51 152 3 687 15 645 38 684 6 659 16 093

Pardubický kraj

209 133 94 902 47 564 3 255 13 396 31 191 6 238 12 587

Kraj Vysočina

195 098 96 800 42 204 3 845 13 087 23 218 5 730 10 214

Jihomoravský kraj

490 005 200 629 116 150 5 535 28 543 93 783 16 383 28 982

Olomoucký kraj

259 885 105 851 66 674 4 804 16 178 43 167 8 045 15 166

Zlínský kraj

226 219 108 706 56 397 1 349 14 308 26 798 7 086 11 575

Moravskoslezský kraj

503 041 159 279 111 256 34 046 22 005 123 465 16 558 36 432

 

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.