Náboženská víra

V odpovědi na náboženskou víru deklarovalo 18,7 % z těch, kteří otázku vyplnili, že jsou věřící a hlásí se k církvi nebo náboženské společnosti. Odpověď bez náboženské víry tvořila více než dvě třetiny (68,3 %) odpovědí. Vyplnění otázky na náboženskou víru bylo dobrovolné, nevyplněnou ji nechalo 30,1 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 44,7 %.
Výsledky

Obyvatelstvo podle náboženské víry

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Obyvatelstvo podle náboženské víry v letech 1991 až 2021

Při interpretaci dat o náboženské víře je nutno vycházet z detailních informací uvedených v tabulce „Obyvatelstvo věřící - hlásící se k církvi podle církve, náboženské společnosti nebo směru a krajů v roce 2021“ dostupné níže v sekci Ke stažení, ve které jsou uvedena kompletní data.

 
 
v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

v tom podle náboženské víry

věřící, hlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru1)

z toho

 

věřící, nehlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru

bez náboženské víry

 

neuvedeno

 

Církev římskokatolická

Církev československá husitská

Českobratrská církev evangelická

1991

10 302 215 4 523 734 4 021 385 178 036 203 996 . 4 112 864 1 665 617

2001

10 230 060 3 288 088 2 740 780 99 103 117 212 . 6 039 991 901 981

2011

10 436 560 1 463 584 1 082 463 39 229 51 858 705 368 3 604 095 4 662 455

2021

10 524 167 1 374 285 741 019 23 610 32 577 960 201 5 027 141 3 162 540
1) v roce 1991 a 2001 včetně věřících nehlásících se ke konkrétní církvi

 

 

Obyvatelstvo podle náboženské víry a krajů

Při interpretaci dat o náboženské víře je nutno vycházet z detailních informací uvedených v tabulce „Obyvatelstvo věřící - hlásící se k církvi podle církve, náboženské společnosti nebo směru a krajů v roce 2021“ dostupné níže v sekci Ke stažení, ve které jsou uvedena kompletní data.

Nejvyšší podíl věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti (z osob, které na otázku odpověděly) dosáhl 38,6 % ve Zlínském kraji, v dalších moravských krajích a na Vysočině byl tento podíl nadprůměrný. Věřící uvádějící církev nebo náboženskou společnost se ve všech krajích nejčastěji hlásili k Církvi římskokatolické. Možnost bez náboženské víry představovala nejvyšší podíl odpovědí v kraji Ústeckém (84,2 %) a Libereckém (80,6 %).
 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

v tom podle náboženské víry

věřící, hlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru

z toho

 

věřící, nehlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru

bez náboženské víry

 

neuvedeno

 

Církev římskokatolická

Církev československá husitská

Českobratrská církev evangelická

Česká republika

10 524 167 1 374 285 741 019 23 610 32 577 960 201 5 027 141 3 162 540

Hlavní město Praha

1 301 432 150 695 54 863 3 949 5 507 136 397 645 956 368 384

Středočeský kraj

1 415 463 115 570 48 858 3 093 3 459 107 081 767 306 425 506

Jihočeský kraj

631 803 75 579 44 371 1 189 902 62 275 282 437 211 512

Plzeňský kraj

581 436 47 467 22 810 618 924 45 159 301 315 187 495

Karlovarský kraj

279 103 19 088 6 464 325 648 20 082 151 389 88 544

Ústecký kraj

789 098 39 557 13 206 935 1 000 47 189 462 065 240 287

Liberecký kraj

435 220 28 648 10 444 1 479 924 30 136 244 171 132 265

Královéhradecký kraj

538 303 49 754 22 987 2 757 1 373 42 249 279 746 166 554

Pardubický kraj

510 037 61 583 31 184 1 242 2 897 41 788 248 712 157 954

Kraj Vysočina

497 661 103 776 67 695 620 2 867 49 016 189 326 155 543

Jihomoravský kraj

1 197 651 230 654 148 598 3 045 4 206 134 443 495 772 336 782

Olomoucký kraj

619 788 89 593 58 156 1 731 1 254 63 065 281 458 185 672

Zlínský kraj

564 331 155 475 102 833 739 4 350 64 469 182 575 161 812

Moravskoslezský kraj

1 162 841 206 846 108 550 1 888 2 266 116 852 494 913 344 230

 

Obyvatelstvo podle náboženské víry a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.